KGHM

KGHM przeznaczy 300 mln zł na dywidendę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 300 mln zł, co stanowi 1,5 zł na jedną akcję. Dniem nabycia praw do dywidendy będzie 15 lipca, a jej wypłata nastąpi w dwóch równych transzach 18 sierpnia i 17 listopada.

Czytaj więcej

2 lata temu Views

Rząd będzie chronił KGHM przed wrogim przejęciem

KGHM Polska Miedź na mocy rozporządzenia Rady Ministrów zostało umieszczone w wykazie podmiotów wymagających szczególnej ochrony, podało Centrum Informacyjne Rządu.

Czytaj więcej

2 lata temu Views

Umowa z China Minmetals Corporation

KGHM Polska Miedź S.A. podpisała z China Minmetals Corporation umowę na sprzedaż katod miedzianych w latach 2017-2021. Umowa ma charakter ramowy. Wartość przedmiotu umowy szacowana jest (w zależności od poziomu wykorzystania opcji ilościowej) od 1 178 110 500,00 USD, tj. 4 562 115 100,20 PLN do 2 827 565 000,00 USD, tj. 10 949 462 706,00 PLN. Wartość została obliczona szacunkowo.

Czytaj więcej

2 lata temu Views

Kate Ryan na tegorocznych Floriankach

W sobotę, 18 czerwca w Rynku przy Głogowskim Ratuszu zagrają gwiazdy tegorocznych hutniczych Florianek.
Czytaj więcej

2 lata temu Views

Kryształowa Brukselka dla KGHM

Kryształowa Brukselka to prestiżowe wyróżnienie przyznawane za sukcesy w realizacji Programów Ramowych Unii Europejskiej. Spółka została doceniona w kategorii Biznes – Duże Przedsiębiorstwo.

Czytaj więcej

2 lata temu Views

Prawnuk Ignacego Domeyki odwiedził KGHM

Pablo Domeyko – prawnuk Ignacego Domeyki, którego imię nosi kopalnia Sierra Gorda w Chile odwiedził KGHM Polska Miedź S.A. To jego druga wizyta w Polsce.

Czytaj więcej

2 lata temu Views

Zmiana w zarządzie KGHM International Ltd

Rada Dyrektorów KGHM International Ltd. dokonała zmiany na stanowisku pełniącego obowiązki prezesa KGHM International Ltd., powołując Jana Peiserta w miejsce Wojciecha Kędzi.

Czytaj więcej

2 lata temu Views

Optymalizacja kosztów i inwestycje w podstawowy ciąg technologiczny

Wzrost produkcji miedzi ekwiwalentnej oraz spadek kosztu jednostkowego produkcji miedzi – to wyniki Grupy Kapitałowej zrealizowane w I kwartale 2016 roku w relacji do I kwartału 2015 roku. Grupa KGHM konsekwentnie rozwijała projekty inwestycyjne ukierunkowane na zwiększenie produkcji oraz poprawę efektywności ekonomicznej i technologicznej. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczął proces rewizji Strategii Grupy KGHM.

Czytaj więcej

2 lata temu Views

KGHM dla Ziemi

KGHM w aktywny sposób obchodził Światowy Dzień Ziemi. Święto miało miejsce 22 kwietnia, jednak wolontariusze KGHM działali cały kwiecień i zrealizowali kilkanaście akcji, w tym 8 w Polsce.

Czytaj więcej

2 lata temu Views

Dzień Hutnika – święto wszystkich mieszkańców Zagłębia Miedziowego

Pierwsza połowa maja to okres tradycyjnych hutniczych świąt w całym Zagłębiu Miedziowym. Jak co roku wręczane będą odznaczenia państwowe i wyróżnienia jubileuszowe. Nie zabraknie też uroczystości religijnych i artystycznych, na które zaproszeni są wszyscy mieszkańcy regionu.

Czytaj więcej

2 lata temu Views
Scroll to top