Przyjęcia do przedszkoli

Do wtorku przyjmowane są wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola. Rodzic może złożyć podanie do trzech placówek. 3 kwietnia, po weryfikacji podań i deklaracji opiekunów, do której placówki chcą ostatecznie zapisać dziecko, zostaną ogłoszone listy przyjęć dzieci w poszczególnych przedszkolach.


– W naszej gminie opiekę i wychowanie przedszkolne zapewniamy wszystkim chętnym dzieciom. Zdarza się, że do niektórych placówek jest bardzo dużo podań, a do innych mniej. Proponujemy wtedy rodzicom skorzystanie z opieki placówki, która ma nadal wolne miejsca – informuje Renata Dembek, wiceburmistrz ds. społecznych.
Od lat, niesłabnącą popularnością cieszy się m.in. Przedszkole Miejskie nr 2 czyli „Słoneczko”. Obecnie uczęszcza do niego 122 dzieci, które chodzą na basen i zajęcia z ceramiki, uczą się angielskiego, mają zajęcia muzyczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia z logopedą i terapię pedagogiczną.

– Realizujemy wiele autorskich programów, które rozwijają nasze dzieci. Uwielbiają prowadzić samodzielnie doświadczenia! Na przykład w naszym mini ogródku same sieją, sadzą rośliny i zbierają plony. Kiedy uczą się kolorów dostają fartuszki, gumowe rękawiczki i farby. Mogą do woli mieszać kolory i malować. Obserwuję wzrost zainteresowania rodziców nauczaniem przedszkolnym, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Mamy co roku więcej podań niż miejsc i z ogromnym bólem muszę odmawiać rodzicom. Podkreślam wtedy, że inne nasze polkowickie przedszkola mają również bardzo ciekawą ofertę – mówi Krystyna Krzyżaniak, dyrektor przedszkola nr 2, działającego od 47 lat.

W Polkowicach funkcjonuje 5 gminnych przedszkoli, 2 przedszkola niepubliczne oraz 1 przedszkole katolickie prowadzone przez fundację Św. Michała. Na terenie gminy działają również punkty przedszkolne: 3 gminne oraz 1 niepubliczny, ponadto w szkołach podstawowych działa łącznie 6 oddziałów przedszkolnych. Rodzice płacą 6 zł za dzienne wyżywienie dziecka i złotówkę za godzinę opieki ponad gwarantowanych 5 bezpłatnych godzin. 1.135 zł miesięcznie, za opiekę i edukację przedszkolną, zakupy pomocy dydaktycznych i zabawek, wycieczki i inne zajęcia dla przedszkolaków płaci gmina Polkowice. Łącznie z opieki przedszkolnej w Polkowicach korzysta 1087 dzieci

Przyjęcia do przedszkoli

Do wtorku przyjmowane są wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola. Rodzic może złożyć podanie do trzech placówek. 3 kwietnia, po weryfikacji podań i deklaracji opiekunów, do której placówki chcą ostatecznie zapisać dziecko, zostaną ogłoszone listy przyjęć dzieci w poszczególnych przedszkolach.


– W naszej gminie opiekę i wychowanie przedszkolne zapewniamy wszystkim chętnym dzieciom. Zdarza się, że do niektórych placówek jest bardzo dużo podań, a do innych mniej. Proponujemy wtedy rodzicom skorzystanie z opieki placówki, która ma nadal wolne miejsca – informuje Renata Dembek, wiceburmistrz ds. społecznych.
Od lat, niesłabnącą popularnością cieszy się m.in. Przedszkole Miejskie nr 2 czyli „Słoneczko”. Obecnie uczęszcza do niego 122 dzieci, które chodzą na basen i zajęcia z ceramiki, uczą się angielskiego, mają zajęcia muzyczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia z logopedą i terapię pedagogiczną.

– Realizujemy wiele autorskich programów, które rozwijają nasze dzieci. Uwielbiają prowadzić samodzielnie doświadczenia! Na przykład w naszym mini ogródku same sieją, sadzą rośliny i zbierają plony. Kiedy uczą się kolorów dostają fartuszki, gumowe rękawiczki i farby. Mogą do woli mieszać kolory i malować. Obserwuję wzrost zainteresowania rodziców nauczaniem przedszkolnym, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Mamy co roku więcej podań niż miejsc i z ogromnym bólem muszę odmawiać rodzicom. Podkreślam wtedy, że inne nasze polkowickie przedszkola mają również bardzo ciekawą ofertę – mówi Krystyna Krzyżaniak, dyrektor przedszkola nr 2, działającego od 47 lat.

W Polkowicach funkcjonuje 5 gminnych przedszkoli, 2 przedszkola niepubliczne oraz 1 przedszkole katolickie prowadzone przez fundację Św. Michała. Na terenie gminy działają również punkty przedszkolne: 3 gminne oraz 1 niepubliczny, ponadto w szkołach podstawowych działa łącznie 6 oddziałów przedszkolnych. Rodzice płacą 6 zł za dzienne wyżywienie dziecka i złotówkę za godzinę opieki ponad gwarantowanych 5 bezpłatnych godzin. 1.135 zł miesięcznie, za opiekę i edukację przedszkolną, zakupy pomocy dydaktycznych i zabawek, wycieczki i inne zajęcia dla przedszkolaków płaci gmina Polkowice. Łącznie z opieki przedszkolnej w Polkowicach korzysta 1087 dzieci

Scroll to top