Nowe mieszkania w Polkowicach

Gmina Polkowice realizuje plany mieszkaniowe, efektem prowadzonych oraz planowanych prac będzie powstanie 242 mieszkań. Budową mieszkań zajmują się trzy podmioty. Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, gmina Polkowice oraz Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

PPK przebudowuje blok przy ulicy Hubala 20A. Wybudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku hotel robotniczy został przejęty w 1996 roku przez gminę. W budynku znajdowały się 64 mieszkania ze wspólnymi sanitariatami oraz kuchniami o standardzie odbiegającym od przyjętych w gminie Polkowice. W ubiegłym roku z budynku wysiedlono lokatorów i rozpoczęła się wyczekiwana od dawna przebudowa.

Według planów ma się ona zakończyć w maju przyszłego roku. W wyniku wykonywanych prac powstanie 50 pełnostandardowych mieszkań. Znajdą się w nim 34 mieszkania trzypokojowe oraz 15 dwupokojowych. Ponadto będzie jedno mieszkanie czteropokojowe w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W każdej klatce będzie winda, a za ogrzewanie oraz chłodzenie będzie odpowiedzialny gruntowy wymiennik ciepła. Na dachu budynku znajdzie się elektrownia fotowoltaiczna o mocy 30 kWp, powinna ona rocznie wyprodukować energie potrzebną dla zasilania windy, oświetlenia i węzła cieplnego.

Drugim inwestorem, który zajmuje się budową mieszkań jest gmina Polkowice. Trwa budowa czterech bloków przy ulicy Wojska Polskiego. Będą tam mieszkania socjalne i komunalne. Budowa pierwszych dwóch budynków ma zostać ukończona w listopadzie obecnego roku. Ukończenie trzeciego i czwartego jest planowane na czerwiec roku 2019. W sumie dzięki tym inwestycjom powstanie 98 mieszkań o całkowitej powierzchni 4 770 m2. Łączna wartość umów to 16 milionów 678 tysięcy złotych.

– Przy ulicy Wojska Polskiego powstaną mieszkania jednopokojowe o powierzchni 33,5 m2 oraz dwupokojowe, których powierzchnia będzie zróżnicowana. Najmniejsze będą mieć 38,7 m2, a największe 44,92m2 – mówi nam Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Zakres inwestycji gminnych obejmuje nie tylko budowę bloków, ale także zagospodarowanie terenu wokół nich. Powstaną – plac zabaw, parking, a także tereny zielone, aby korzystanie z budynków było w pełni funkcjonalne i wygodne.

Po drugiej stronie obecnej drogi krajowej nr 3 w rejonie ulicy Jana Pawła II trwa realizacja kolejnej inwestycji mieszkaniowej. Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego buduje tam cztery domy wielorodzinne. W sumie powstaną 94 mieszkania o łącznej powierzchni 4776 m2. Całkowita wartość inwestycji to ponad 20 milionów złotych.

W pierwszym budynku będzie 58 mieszkań, a w trzech pozostałych po 12 mieszkań. Będą one miały różną wielkość by zaspokoić zróżnicowane oczekiwania przyszłych najemców. Część z mieszkań będzie wynajmowana na preferencyjnych zasadach określonych w stosownej uchwale Rady Miejskiej. Czynsz pobierany od najemców będzie niższy od rynkowego. Ta inwestycja ma się przyczynić do poprawy warunków życia osób nieposiadających własnego mieszkania. Inwestycja jest finansowana ze środków własnych PTBS, przekazanych przez gminę Polkowice w formie dokapitalizowania spółki oraz pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gdy wszystkie powyższe inwestycje zostaną zrealizowane zasoby mieszkaniowe naszej gminy powiększą się o 242 mieszkania.

Nowe mieszkania w Polkowicach

Gmina Polkowice realizuje plany mieszkaniowe, efektem prowadzonych oraz planowanych prac będzie powstanie 242 mieszkań. Budową mieszkań zajmują się trzy podmioty. Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, gmina Polkowice oraz Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

PPK przebudowuje blok przy ulicy Hubala 20A. Wybudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku hotel robotniczy został przejęty w 1996 roku przez gminę. W budynku znajdowały się 64 mieszkania ze wspólnymi sanitariatami oraz kuchniami o standardzie odbiegającym od przyjętych w gminie Polkowice. W ubiegłym roku z budynku wysiedlono lokatorów i rozpoczęła się wyczekiwana od dawna przebudowa.

Według planów ma się ona zakończyć w maju przyszłego roku. W wyniku wykonywanych prac powstanie 50 pełnostandardowych mieszkań. Znajdą się w nim 34 mieszkania trzypokojowe oraz 15 dwupokojowych. Ponadto będzie jedno mieszkanie czteropokojowe w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W każdej klatce będzie winda, a za ogrzewanie oraz chłodzenie będzie odpowiedzialny gruntowy wymiennik ciepła. Na dachu budynku znajdzie się elektrownia fotowoltaiczna o mocy 30 kWp, powinna ona rocznie wyprodukować energie potrzebną dla zasilania windy, oświetlenia i węzła cieplnego.

Drugim inwestorem, który zajmuje się budową mieszkań jest gmina Polkowice. Trwa budowa czterech bloków przy ulicy Wojska Polskiego. Będą tam mieszkania socjalne i komunalne. Budowa pierwszych dwóch budynków ma zostać ukończona w listopadzie obecnego roku. Ukończenie trzeciego i czwartego jest planowane na czerwiec roku 2019. W sumie dzięki tym inwestycjom powstanie 98 mieszkań o całkowitej powierzchni 4 770 m2. Łączna wartość umów to 16 milionów 678 tysięcy złotych.

– Przy ulicy Wojska Polskiego powstaną mieszkania jednopokojowe o powierzchni 33,5 m2 oraz dwupokojowe, których powierzchnia będzie zróżnicowana. Najmniejsze będą mieć 38,7 m2, a największe 44,92m2 – mówi nam Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Zakres inwestycji gminnych obejmuje nie tylko budowę bloków, ale także zagospodarowanie terenu wokół nich. Powstaną – plac zabaw, parking, a także tereny zielone, aby korzystanie z budynków było w pełni funkcjonalne i wygodne.

Po drugiej stronie obecnej drogi krajowej nr 3 w rejonie ulicy Jana Pawła II trwa realizacja kolejnej inwestycji mieszkaniowej. Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego buduje tam cztery domy wielorodzinne. W sumie powstaną 94 mieszkania o łącznej powierzchni 4776 m2. Całkowita wartość inwestycji to ponad 20 milionów złotych.

W pierwszym budynku będzie 58 mieszkań, a w trzech pozostałych po 12 mieszkań. Będą one miały różną wielkość by zaspokoić zróżnicowane oczekiwania przyszłych najemców. Część z mieszkań będzie wynajmowana na preferencyjnych zasadach określonych w stosownej uchwale Rady Miejskiej. Czynsz pobierany od najemców będzie niższy od rynkowego. Ta inwestycja ma się przyczynić do poprawy warunków życia osób nieposiadających własnego mieszkania. Inwestycja jest finansowana ze środków własnych PTBS, przekazanych przez gminę Polkowice w formie dokapitalizowania spółki oraz pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gdy wszystkie powyższe inwestycje zostaną zrealizowane zasoby mieszkaniowe naszej gminy powiększą się o 242 mieszkania.

Scroll to top