Odbudowa wiaduktu już za miesiąc

W ubiegły wtorek nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy wiaduktu nad drogą krajową nr 3 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 przez przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opolskiej firmie Himmel i Papesch sp. z o.o.

Wartą blisko 4,5 miliona złotych inwestycje gmina wspiera kwota półtora miliona. W przekazaniu uczestniczył Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

– Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie wiaduktu została podpisana we wrześniu ubiegłego roku. Dzisiejsze przekazanie placu budowy to kolejny etap. O pełnej radości będziemy mogli jednak mówić wówczas, gdy wiadukt zostanie oddany do użytku i będzie służył mieszkańcom Polkowic oraz wszystkim dojeżdżającym do naszego miasta do pracy oraz innym użytkownikom – mówi nam burmistrz.
Przypominamy, że wiadukt został zburzony w 2012 roku, a dwa lata wcześniej obiekt zamknięto. Od tego czasu kierowcy korzystający z drogi, którzy dojeżdżają do pracy w polkowickiej podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz kopalni ZG Polkowice są mocno zdenerwowani.

Na ukończeniu są procedury formalne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z informacji przekazanych nam przez wykonawcę wynika, że roboty mają się rozpocząć w marcu. Zgodnie z umową ich zakończenie planowane jest na koniec sierpnia i nie ma zagrożenia tego terminu.

Całkowita wartość inwestycji to niespełna 4,5 miliona złotych. Półtora miliona na ten cel przekazała gmina Polkowice.

Odbudowa wiaduktu już za miesiąc

W ubiegły wtorek nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy wiaduktu nad drogą krajową nr 3 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 przez przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opolskiej firmie Himmel i Papesch sp. z o.o.

Wartą blisko 4,5 miliona złotych inwestycje gmina wspiera kwota półtora miliona. W przekazaniu uczestniczył Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

– Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie wiaduktu została podpisana we wrześniu ubiegłego roku. Dzisiejsze przekazanie placu budowy to kolejny etap. O pełnej radości będziemy mogli jednak mówić wówczas, gdy wiadukt zostanie oddany do użytku i będzie służył mieszkańcom Polkowic oraz wszystkim dojeżdżającym do naszego miasta do pracy oraz innym użytkownikom – mówi nam burmistrz.
Przypominamy, że wiadukt został zburzony w 2012 roku, a dwa lata wcześniej obiekt zamknięto. Od tego czasu kierowcy korzystający z drogi, którzy dojeżdżają do pracy w polkowickiej podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz kopalni ZG Polkowice są mocno zdenerwowani.

Na ukończeniu są procedury formalne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z informacji przekazanych nam przez wykonawcę wynika, że roboty mają się rozpocząć w marcu. Zgodnie z umową ich zakończenie planowane jest na koniec sierpnia i nie ma zagrożenia tego terminu.

Całkowita wartość inwestycji to niespełna 4,5 miliona złotych. Półtora miliona na ten cel przekazała gmina Polkowice.

Scroll to top