Trwa akcja „Niebezpieczne przewozy”

Polkowiccy policjanci w dniu dzisiejszym realizować będą działania w ramach akcji „Niebezpieczne przewozy”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie ryzyka jakie niesie ze sobą transport towarów niebezpiecznych.


Do towarów niebezpiecznych zalicza się m.in. materiały i przedmioty wybuchowe, gazy, materiały trujące, zakaźne, promieniotwórcze, żrące oraz inne materiały i przedmioty niebezpieczne. Każdy z nich może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z ładunkiem niebezpiecznym podczas transportu to ogromne zagrożenie nie tylko dla osób, ale też dla środowiska.

Każdy samochód przewożący towary niebezpieczne musi być odpowiednio wyposażony i przystosowany, a osoby kierujące takimi pojazdami muszą przejść odpowiednie szkolenie i posiadać specjalne uprawnienia.

Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez ograniczenie liczby wypadków oraz zminimalizowanie ryzyka, jakie niesie ze sobą tego typu transport.

Policjanci podczas prowadzonych działań zwrócą szczególną uwagę na wyposażenie pojazdów oraz ich stan techniczny. Sprawdzą dokumentację ładunków oraz uprawnienia kierujących, a także kontrolują ich trzeźwość.

Akcja prowadzona jest na terenie województwa dolnośląskiego.

Trwa akcja „Niebezpieczne przewozy”

Polkowiccy policjanci w dniu dzisiejszym realizować będą działania w ramach akcji „Niebezpieczne przewozy”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie ryzyka jakie niesie ze sobą transport towarów niebezpiecznych.


Do towarów niebezpiecznych zalicza się m.in. materiały i przedmioty wybuchowe, gazy, materiały trujące, zakaźne, promieniotwórcze, żrące oraz inne materiały i przedmioty niebezpieczne. Każdy z nich może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z ładunkiem niebezpiecznym podczas transportu to ogromne zagrożenie nie tylko dla osób, ale też dla środowiska.

Każdy samochód przewożący towary niebezpieczne musi być odpowiednio wyposażony i przystosowany, a osoby kierujące takimi pojazdami muszą przejść odpowiednie szkolenie i posiadać specjalne uprawnienia.

Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez ograniczenie liczby wypadków oraz zminimalizowanie ryzyka, jakie niesie ze sobą tego typu transport.

Policjanci podczas prowadzonych działań zwrócą szczególną uwagę na wyposażenie pojazdów oraz ich stan techniczny. Sprawdzą dokumentację ładunków oraz uprawnienia kierujących, a także kontrolują ich trzeźwość.

Akcja prowadzona jest na terenie województwa dolnośląskiego.

Scroll to top