Polkowice najlepsze w rankingu

Polkowice zajęły pierwsze miejsce w kategorii gmin wiejsko-miejskich w rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju, opracowanym przez Politechnikę Warszawską.

W tej samej kategorii na drugim miejscu uplasował się Ożarów Mazowiecki (woj. mazowieckie), a na trzecim Stryków (woj. łódzkie). W kategorii gmin wiejskich laureatem został Kleszczów (woj. łódzkie), a w kategorii gmin miejskich triumfował Karpacz (woj. dolnośląskie). Biorąc pod uwagę miasta na prawach powiatu, pierwsze miejsce zajęła Warszawa.

– To bardzo miła informacja, która potwierdza, że konsekwentnie realizowana od lat w Polkowicach polityka zrównoważonego rozwoju jest dobrze oceniana przez niezależne podmioty. Ranking jest prestiżowy, a kryteria oceny obiektywne – mówi nam Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Ranking, uwzględniający wszystkie miasta i gminy w Polsce, został opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. Pod uwagę brano m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczbę osób pracujących na 1000 mieszkańców, ilość podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczbę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców czy też odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

– Wysokie miejsce w rankingu nie bierze się znikąd. To zasługa fantastycznych samorządów. Pozyskiwanie inwestorów, tworzenie miejsc pracy, troska o inne obszary rozwijać gminy w sposób zrównoważony. To wielka wartość – twierdzi profesor Eugeniusz Sobczak, twórca rankingu.

Ranking ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców.

Polkowice najlepsze w rankingu

Polkowice zajęły pierwsze miejsce w kategorii gmin wiejsko-miejskich w rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju, opracowanym przez Politechnikę Warszawską.

W tej samej kategorii na drugim miejscu uplasował się Ożarów Mazowiecki (woj. mazowieckie), a na trzecim Stryków (woj. łódzkie). W kategorii gmin wiejskich laureatem został Kleszczów (woj. łódzkie), a w kategorii gmin miejskich triumfował Karpacz (woj. dolnośląskie). Biorąc pod uwagę miasta na prawach powiatu, pierwsze miejsce zajęła Warszawa.

– To bardzo miła informacja, która potwierdza, że konsekwentnie realizowana od lat w Polkowicach polityka zrównoważonego rozwoju jest dobrze oceniana przez niezależne podmioty. Ranking jest prestiżowy, a kryteria oceny obiektywne – mówi nam Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Ranking, uwzględniający wszystkie miasta i gminy w Polsce, został opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. Pod uwagę brano m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczbę osób pracujących na 1000 mieszkańców, ilość podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczbę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców czy też odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

– Wysokie miejsce w rankingu nie bierze się znikąd. To zasługa fantastycznych samorządów. Pozyskiwanie inwestorów, tworzenie miejsc pracy, troska o inne obszary rozwijać gminy w sposób zrównoważony. To wielka wartość – twierdzi profesor Eugeniusz Sobczak, twórca rankingu.

Ranking ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców.

Scroll to top