The Best of The Best dla KGHM

Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił podczas uroczystej gali na Giełdzie Papierów Wartościowych wyniki konkursu The Best Annual Report za rok 2016. Nagrodę „The Best of The Best” po raz szósty z rzędu otrzymał KGHM.

Nagroda jest przyznawana przez kapitułę, w której skład wchodzą najwybitniejsi polscy eksperci i praktycy w dziedzinie rachunkowości, finansów i relacji inwestorskich i świadczy o utrzymaniu przez KGHM najwyższego poziomu rachunkowości i sprawozdawczości. Poziom konkursu regularnie rośnie i bierze w nim udział coraz więcej spółek, które nie ustają w wysiłkach nad doskonaleniem systemu sprawozdawczości finansowej.

Na ocenę raportu miały wpływ trzy elementy: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i raport zintegrowany. W Raporcie Zintegrowanym znajdują się najważniejsze informacje o KGHM i otoczeniu rynkowym. Raport KGHM przygotowywany jest zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Raportowania Zintegrowanego (IIRC) i wytycznymi Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative GRI G4).

Uzyskany Certyfikat Materiality Disclosures GRI 4 podkreśla wzorcowe podejście do procesu raportowania, zarówno wskaźników twardych- biznesowych jak i tych miękkich, typowo CSR- owych. Raport za rok 2016 został przygotowany wspólnie z zespołem KGHM International i jest dostępny w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i hiszpańskiej.

Celem konkursu The Best Annual Report jest kształtowanie dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, oraz promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

 

The Best of The Best dla KGHM

Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił podczas uroczystej gali na Giełdzie Papierów Wartościowych wyniki konkursu The Best Annual Report za rok 2016. Nagrodę „The Best of The Best” po raz szósty z rzędu otrzymał KGHM.

Nagroda jest przyznawana przez kapitułę, w której skład wchodzą najwybitniejsi polscy eksperci i praktycy w dziedzinie rachunkowości, finansów i relacji inwestorskich i świadczy o utrzymaniu przez KGHM najwyższego poziomu rachunkowości i sprawozdawczości. Poziom konkursu regularnie rośnie i bierze w nim udział coraz więcej spółek, które nie ustają w wysiłkach nad doskonaleniem systemu sprawozdawczości finansowej.

Na ocenę raportu miały wpływ trzy elementy: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i raport zintegrowany. W Raporcie Zintegrowanym znajdują się najważniejsze informacje o KGHM i otoczeniu rynkowym. Raport KGHM przygotowywany jest zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Raportowania Zintegrowanego (IIRC) i wytycznymi Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative GRI G4).

Uzyskany Certyfikat Materiality Disclosures GRI 4 podkreśla wzorcowe podejście do procesu raportowania, zarówno wskaźników twardych- biznesowych jak i tych miękkich, typowo CSR- owych. Raport za rok 2016 został przygotowany wspólnie z zespołem KGHM International i jest dostępny w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i hiszpańskiej.

Celem konkursu The Best Annual Report jest kształtowanie dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, oraz promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

 

Scroll to top