Zmiany w organizacji ruchu na Święto Zmarłych

1 listopada w rejonie Cmentarza Komunalnego wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Przy ul. Spokojnej zostaną ustawione znaki drogowe „zakaz zatrzymywania się” na całej długości, po obu stronach jezdni. Wyjazd z ul. Spokojnej na ul. Przemysłową zostanie skierowany tylko w prawą stronę.

Aby uniemożliwić przejazdu prosto w ul. Kolejową lub w lewo w ul. Przemysłową na skrzyżowaniu zostaną ustawione „separatory” wyznaczające pas jezdni dla skrętu w prawo. Ponadto na ul. Kolejowej zostanie ustawiony znak „nakaz jazdy prostu lub w prawo”.

Ulica Przemysłowa od kierunku zachodniego (od strony ul. 3 Maja) będzie miała niezmienioną organizację ruchu, natomiast od kierunku wschodniego (od strony ul. Polnej) przed skrzyżowaniem z ul. Spokojną i Kolejową będzie obowiązywał znak „nakaz jazdy w prawo lub w lewo”.

Ponadto na terenie zielonym przyległym do ul. Spokojnej zostaną wyznaczone miejsca postojowe. Na istniejącym parkingu pod cmentarzem zostaną wyznaczone tylko miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo będzie można parkować na nowym parkingu od strony południowej, czyli jadąc ul. Spokojną za torami kolejowymi skręcamy w lewo.

Parking pomieści około 150 samochodów. Ustawianiem samochodów i ruchem na parkingach będą kierować „parkingowi” przy współpracy z Policją i Strażą Miejską. W przypadku braku miejsc na parkingach w pobliżu cmentarza ruch na ul. Spokojnej zostanie zamknięty.
Przystanek autobusowy zostanie przeniesiony na drugi wjazd pod cmentarz (bliżej budynku administracji cmentarza).
1 listopada będzie także obowiązywał specjalny rozkład jazdy darmowej komunikacji miejskiej. Jest on dostępny w załączniku.

Zmiany w organizacji ruchu na Święto Zmarłych

1 listopada w rejonie Cmentarza Komunalnego wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Przy ul. Spokojnej zostaną ustawione znaki drogowe „zakaz zatrzymywania się” na całej długości, po obu stronach jezdni. Wyjazd z ul. Spokojnej na ul. Przemysłową zostanie skierowany tylko w prawą stronę.

Aby uniemożliwić przejazdu prosto w ul. Kolejową lub w lewo w ul. Przemysłową na skrzyżowaniu zostaną ustawione „separatory” wyznaczające pas jezdni dla skrętu w prawo. Ponadto na ul. Kolejowej zostanie ustawiony znak „nakaz jazdy prostu lub w prawo”.

Ulica Przemysłowa od kierunku zachodniego (od strony ul. 3 Maja) będzie miała niezmienioną organizację ruchu, natomiast od kierunku wschodniego (od strony ul. Polnej) przed skrzyżowaniem z ul. Spokojną i Kolejową będzie obowiązywał znak „nakaz jazdy w prawo lub w lewo”.

Ponadto na terenie zielonym przyległym do ul. Spokojnej zostaną wyznaczone miejsca postojowe. Na istniejącym parkingu pod cmentarzem zostaną wyznaczone tylko miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo będzie można parkować na nowym parkingu od strony południowej, czyli jadąc ul. Spokojną za torami kolejowymi skręcamy w lewo.

Parking pomieści około 150 samochodów. Ustawianiem samochodów i ruchem na parkingach będą kierować „parkingowi” przy współpracy z Policją i Strażą Miejską. W przypadku braku miejsc na parkingach w pobliżu cmentarza ruch na ul. Spokojnej zostanie zamknięty.
Przystanek autobusowy zostanie przeniesiony na drugi wjazd pod cmentarz (bliżej budynku administracji cmentarza).
1 listopada będzie także obowiązywał specjalny rozkład jazdy darmowej komunikacji miejskiej. Jest on dostępny w załączniku.

Scroll to top