Wiceprezes KGHM powołany do EIPoRM

Rafał Pawełczak, wiceprezes zarządu ds. rozwoju KGHM Polska Miedź został powołany do Grupy Sterującej The European Innovation Partnership on Raw Materials.

Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji w zakresie surowców jest afiliowane przy Komisji Europejskiej. W jego skład wchodzą członkowie Komisji Europejskiej, przedstawiciele państw członkowskich UE, organizacji międzynarodowych, przemysłu, środowisk akademickich i organizacji pozarządowych. Grupa liczy 54 osoby, jej mandat trwa do 2020 roku. Wśród nich jest trójka Polaków: Elżbieta Bieńkowska (KE), Jadwiga Emilewicz (wiceminister rozwoju) oraz Rafał Pawełczak.

– Jestem zaszczycony wyborem. Ta nominacja to wyróżnienie dla Spółki, ale przede wszystkim daje nam możliwość aktywnego uczestnictwa w tworzeniu strategii i polityki surowcowej UE. To gremium spełnia właśnie taka rolę. A nam niezmiernie zależy, by powstające dyrektywy unijne brały pod uwagę także potrzeby przemysłu wydobywczego – powiedział Rafał Pawełczak.

Pierwsze spotkanie Grupy Sterującej odbędzie się 1.12.2017 roku w Brukseli.

Wiceprezes KGHM powołany do EIPoRM

Rafał Pawełczak, wiceprezes zarządu ds. rozwoju KGHM Polska Miedź został powołany do Grupy Sterującej The European Innovation Partnership on Raw Materials.

Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji w zakresie surowców jest afiliowane przy Komisji Europejskiej. W jego skład wchodzą członkowie Komisji Europejskiej, przedstawiciele państw członkowskich UE, organizacji międzynarodowych, przemysłu, środowisk akademickich i organizacji pozarządowych. Grupa liczy 54 osoby, jej mandat trwa do 2020 roku. Wśród nich jest trójka Polaków: Elżbieta Bieńkowska (KE), Jadwiga Emilewicz (wiceminister rozwoju) oraz Rafał Pawełczak.

– Jestem zaszczycony wyborem. Ta nominacja to wyróżnienie dla Spółki, ale przede wszystkim daje nam możliwość aktywnego uczestnictwa w tworzeniu strategii i polityki surowcowej UE. To gremium spełnia właśnie taka rolę. A nam niezmiernie zależy, by powstające dyrektywy unijne brały pod uwagę także potrzeby przemysłu wydobywczego – powiedział Rafał Pawełczak.

Pierwsze spotkanie Grupy Sterującej odbędzie się 1.12.2017 roku w Brukseli.

Scroll to top