Audytorzy rekomendują przyznanie Certyfikatu SZE dla KGHM

W KGHM Polska Miedź zakończył się audyt weryfikujący wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie normą PN-EN ISO 50001. Audytorzy rekomendują przyznanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Energią dla naszej Spółki.

Nad wdrożeniem standardów efektywnego zarządzania energią w Spółce czuwał specjalny zespół we współpracy z Wydziałem Systemów Zarządzania. To pierwszy kompleksowy przegląd systemu przeprowadzony na taką skalę.

– Wiemy, że wszystkie Oddziały KGHM stosują Systemowe Zarządzanie Energią. Jest to szczególnie ważne dla KGHM, gdzie ok. 40% kosztów stanowią koszty zużycia energii i nośników energetycznych. Wprowadzone procedury i systemowe zarządzanie pozwolą na poszukiwanie sposobów na efektywniejsze wykorzystanie energii w kolejnych latach. – powiedział Ryszard Jaśkowski, wiceprezes zarządu ds. produkcji KGHM Polska Miedź.

Przez blisko miesiąc audytorzy zewnętrzni UDT-CERT sprawdzali funkcjonowanie systemu w Oddziałach KGHM. Sporządzony raport pokazuje mocne strony, potencjały do doskonalenia oraz rekomenduje przyznanie certyfikatu Systemu Zarządzania Energią dla KGHM Polska Miedź.

– To był długi proces. KGHM nie jest małym przedsiębiorstwem . To jedna z większych spółek w Polsce. Przeprowadziliśmy audyty w Oddziałach, od hut poprzez zakłady górnicze, zakład hydrotechniczny i zakłady wzbogacania rud, potwierdzając, że KGHM spełnia wymagania normy 50001. Naszą rekomendacją będzie przyznanie Polskiej Miedzi certyfikatu – potwierdził Leszek Stafecki, auditor wiodący UDT CERT.

Podstawowym celem KGHM Polska Miedź w zakresie zarządzania energią jest prowadzenie racjonalnej gospodarki energetycznej przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego zasilania obiektów i instalacji. Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z normą ISO 50001 i uzyskanie certyfikatu przyniesie Spółce wiele korzyści.

Działania podjęte w ramach wdrożenia systemu zarządzania energią w KGHM mają na celu m.in obniżenie kosztów zużycia energii poprzez efektywne jej wykorzystanie (KGHM jest jednym z największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce – zużywa ~ 2,7 TWh rocznie), co rocznie kosztuje Spółkę około 1 mld złotych.

 

Audytorzy rekomendują przyznanie Certyfikatu SZE dla KGHM

W KGHM Polska Miedź zakończył się audyt weryfikujący wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie normą PN-EN ISO 50001. Audytorzy rekomendują przyznanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Energią dla naszej Spółki.

Nad wdrożeniem standardów efektywnego zarządzania energią w Spółce czuwał specjalny zespół we współpracy z Wydziałem Systemów Zarządzania. To pierwszy kompleksowy przegląd systemu przeprowadzony na taką skalę.

– Wiemy, że wszystkie Oddziały KGHM stosują Systemowe Zarządzanie Energią. Jest to szczególnie ważne dla KGHM, gdzie ok. 40% kosztów stanowią koszty zużycia energii i nośników energetycznych. Wprowadzone procedury i systemowe zarządzanie pozwolą na poszukiwanie sposobów na efektywniejsze wykorzystanie energii w kolejnych latach. – powiedział Ryszard Jaśkowski, wiceprezes zarządu ds. produkcji KGHM Polska Miedź.

Przez blisko miesiąc audytorzy zewnętrzni UDT-CERT sprawdzali funkcjonowanie systemu w Oddziałach KGHM. Sporządzony raport pokazuje mocne strony, potencjały do doskonalenia oraz rekomenduje przyznanie certyfikatu Systemu Zarządzania Energią dla KGHM Polska Miedź.

– To był długi proces. KGHM nie jest małym przedsiębiorstwem . To jedna z większych spółek w Polsce. Przeprowadziliśmy audyty w Oddziałach, od hut poprzez zakłady górnicze, zakład hydrotechniczny i zakłady wzbogacania rud, potwierdzając, że KGHM spełnia wymagania normy 50001. Naszą rekomendacją będzie przyznanie Polskiej Miedzi certyfikatu – potwierdził Leszek Stafecki, auditor wiodący UDT CERT.

Podstawowym celem KGHM Polska Miedź w zakresie zarządzania energią jest prowadzenie racjonalnej gospodarki energetycznej przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego zasilania obiektów i instalacji. Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z normą ISO 50001 i uzyskanie certyfikatu przyniesie Spółce wiele korzyści.

Działania podjęte w ramach wdrożenia systemu zarządzania energią w KGHM mają na celu m.in obniżenie kosztów zużycia energii poprzez efektywne jej wykorzystanie (KGHM jest jednym z największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce – zużywa ~ 2,7 TWh rocznie), co rocznie kosztuje Spółkę około 1 mld złotych.

 

Scroll to top