Górnik z brązu czeka na selfie

Górnik to symbol Polkowic. W większości polkowickich rodzin jest ktoś związany z górnictwem.  W poniedziałek Przed Ratuszem odłonięta została postać górnika na ławeczce odlana z brązu.

– Górnik jest symbolem Polkowic. Nasze miasto jest zbudowane na miedzi. 50 lat temu odzyskaliśmy ponownie prawa miejskie i z tej okazji od stycznia odbywają różne ciekawe wydarzenia upamiętniające to wydarzenie. Dziś odsłoniamy ławeczkę z postacią górnika. Liczę na to, że będzie to miejsce, które polkowiczanie, ale także przyjeżdżający do nas goście będą chętnie odwiedzać, robić sobie pamiątkowe zdjęcia – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Ławeczka została odsłonięta w obecności uczniów, którzy wcześniej otrzymali stypendia za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017. Stanęła w tym samym miejscu, w którym wcześniej była ławeczka z dobrym wojakiem Szwejkiem.

Wysokość przyznanych stypendiów to 459 zł brutto dla osób, które uzyskały wysokie średnie ocen i wzorowe zachowanie oraz 469 zł brutto dla osób, które osiągając wysoką średnią ocen z przedmiotów obowiązujących w danym roku szkolnym dodatkowo reprezentowały gminę Polkowice w różnych przedmiotowych konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim zdobywając tytuły finalistów bądź laureatów.

Stypendium otrzymało 87 uczniów. W tej grupie jest 15 absolwentów gimnazjów oraz 72 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Odlana z brązu ławeczką z postacią górnika ma wysokość 130 centymetrów.

Górnik z brązu czeka na selfie

Górnik to symbol Polkowic. W większości polkowickich rodzin jest ktoś związany z górnictwem.  W poniedziałek Przed Ratuszem odłonięta została postać górnika na ławeczce odlana z brązu.

– Górnik jest symbolem Polkowic. Nasze miasto jest zbudowane na miedzi. 50 lat temu odzyskaliśmy ponownie prawa miejskie i z tej okazji od stycznia odbywają różne ciekawe wydarzenia upamiętniające to wydarzenie. Dziś odsłoniamy ławeczkę z postacią górnika. Liczę na to, że będzie to miejsce, które polkowiczanie, ale także przyjeżdżający do nas goście będą chętnie odwiedzać, robić sobie pamiątkowe zdjęcia – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Ławeczka została odsłonięta w obecności uczniów, którzy wcześniej otrzymali stypendia za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017. Stanęła w tym samym miejscu, w którym wcześniej była ławeczka z dobrym wojakiem Szwejkiem.

Wysokość przyznanych stypendiów to 459 zł brutto dla osób, które uzyskały wysokie średnie ocen i wzorowe zachowanie oraz 469 zł brutto dla osób, które osiągając wysoką średnią ocen z przedmiotów obowiązujących w danym roku szkolnym dodatkowo reprezentowały gminę Polkowice w różnych przedmiotowych konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim zdobywając tytuły finalistów bądź laureatów.

Stypendium otrzymało 87 uczniów. W tej grupie jest 15 absolwentów gimnazjów oraz 72 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Odlana z brązu ławeczką z postacią górnika ma wysokość 130 centymetrów.

Scroll to top