Bibliotekarze z całego świata przyjadą do Polkowic

Już w jutro w polkowickiej bibliotece grupa 40 bibliotekarzy będzie poznawać praktyki stosowane w placówce. Grupa bibliotekarzy przyjedzie do Polkowic w ramach wizyty studyjnej, która jest częścią Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA, które w tym roku będzie miało miejsce we Wrocławiu.

Kongres, który odbędzie się już po raz 83. rokrocznie przyciąga około 3000-3500 bibliotekarzy ze 130 krajów. Dwukrotnie – w 1936 oraz 1959 roku – kongres odbył się w Polsce.

Kongresy IFLA to Global Libraries Voice – przegląd najważniejszych wydarzeń dotyczących bibliotekarstwa, informacji naukowej, zarządzania wiedzą, prezentacja innowacyjnych projektów wytyczających przyszłość bibliotek, wymiana doświadczeń i opinii najwybitniejszych przedstawicieli światowego bibliotekarstwa.

– Propozycję przyjęcia delegacji uczestników kongresu otrzymaliśmy z biblioteki Narodowej już w 2015 roku. Oczywiście z wielką radością ją przyjęliśmy, bo to naprawdę duże wyróżnienie. Będziemy mieli okazję pochwalić się naszymi dokonaniami, a także zebrać informacje o funkcjonowaniu bibliotek w innych krajach. To ekscytujące – mówi Beata Zalewska.

Księgozbiór polkowickiej biblioteki powiększa się rokrocznie o około 5 tysięcy egzemplarzy. Ponadto można korzystać z zasobów multimedialnych. Biblioteka jest też miejscem spotkań z pisarzami oraz wieloma innymi ciekawymi ludźmi, między innymi hobbystami. Odbywają się w niej również ciekawe warsztaty.

Bibliotekarze z całego świata przyjadą do Polkowic

Już w jutro w polkowickiej bibliotece grupa 40 bibliotekarzy będzie poznawać praktyki stosowane w placówce. Grupa bibliotekarzy przyjedzie do Polkowic w ramach wizyty studyjnej, która jest częścią Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA, które w tym roku będzie miało miejsce we Wrocławiu.

Kongres, który odbędzie się już po raz 83. rokrocznie przyciąga około 3000-3500 bibliotekarzy ze 130 krajów. Dwukrotnie – w 1936 oraz 1959 roku – kongres odbył się w Polsce.

Kongresy IFLA to Global Libraries Voice – przegląd najważniejszych wydarzeń dotyczących bibliotekarstwa, informacji naukowej, zarządzania wiedzą, prezentacja innowacyjnych projektów wytyczających przyszłość bibliotek, wymiana doświadczeń i opinii najwybitniejszych przedstawicieli światowego bibliotekarstwa.

– Propozycję przyjęcia delegacji uczestników kongresu otrzymaliśmy z biblioteki Narodowej już w 2015 roku. Oczywiście z wielką radością ją przyjęliśmy, bo to naprawdę duże wyróżnienie. Będziemy mieli okazję pochwalić się naszymi dokonaniami, a także zebrać informacje o funkcjonowaniu bibliotek w innych krajach. To ekscytujące – mówi Beata Zalewska.

Księgozbiór polkowickiej biblioteki powiększa się rokrocznie o około 5 tysięcy egzemplarzy. Ponadto można korzystać z zasobów multimedialnych. Biblioteka jest też miejscem spotkań z pisarzami oraz wieloma innymi ciekawymi ludźmi, między innymi hobbystami. Odbywają się w niej również ciekawe warsztaty.

Scroll to top