Dobre wyniki KGHM po II kwartale

Grupa KGHM zanotowała w II kwartale 2017 r. 1,282 mld zł skonsolidowanego zysku EBITDA wobec 1,075 mld zł przed rokiem. Przychody grupy wyniosły 4,802 mld zł wobec 4,544 mld zł przed rokiem.

Wyraźne wzrosty przychodów i wyników operacyjnych Grupy KGHM w II kwartale są głównie efektem utrzymujących się pozytywnych tendencji makroekonomicznych, w szczególności wzrostowego trendu cen naszych podstawowych metali na rynku międzynarodowym. Pomimo faktu, że wzrost ten został w ciągu pierwszego półrocza osłabiony przez spadek kursu dolara pozytywny sentyment na rynkach surowcowych nadal przekłada się na poprawę wyników Grupy Kapitałowej KGHM. – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Wzrost skonsolidowanych przychodów o 6% r/r w drugim kwartale br. jest głównie efektem wzrostu cen miedzi o ponad 900 USD/t (+20% r/r) i srebra o ponad 0,4 USD/uncję (+3% r/r) przy częściowym skompensowaniu tego efektu cenowego przez niższy o 7% r/r wolumen sprzedaży miedzi oraz osłabienie kursu USD/PLN o 1% r/r.

Produkcja miedzi płatnej w Grupie była tylko o 1% niższa niż w drugim kwartale ubiegłego roku (168 tys. t vs 170 tys. t) – głównie w wyniku niepełnych mocy przerobowych Huty Miedzi Głogów związanych z wczesną fazą eksploatacji nowego pieca zawiesinowego. Był to także efekt eksploatacji gorszej jakościowo rudy w Kopalniach Sudbury w KGHM International.

W drugim kwartale nastąpiła wyraźna poprawa produkcji pozostałych głównych metali: srebra o 10% r/r do 302 t w wyniku wyższej zawartości tego metalu w rudzie wydobywanej przez KGHM Polska Miedź S.A., oraz ponad czterokrotny wzrost produkcji molibdenu w Sierra Gorda do 8,2 mln funtów (dla 55% udziału KGHM Polska Miedź S.A.), głównie dzięki znaczącej poprawie uzysków osiąganych w procesie produkcji, a także wyższej zawartości metalu w przerabianej rudzie. Łączna produkcja molibdenu w Grupie w wyniosła 8,5 mln funtów.

Skorygowana skonsolidowana EBITDA[i] w drugim kwartale 2017 r. była wyższa o 19% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (z 1.075 mln PLN do 1.282 mln PLN). Był to głównie efekt wzrostu przychodów (o 258 mln PLN) częściowo skompensowanego wyższym podatkiem od wydobycia niektórych kopalin (o 79 mln PLN), przy stabilnej bazie pozostałych kosztów operacyjnych.

Skonsolidowany wynik netto wyniósł w drugim kwartale 96 mln PLN i był o 29% niższy niż rok wcześniej. Różnica ta, pomimo wzrostu EBITDA wynika przede wszystkim z niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych na wartości pożyczek udzielonych dla Sierra Gorda – analogicznie jak miało to miejsce w pierwszym kwartale br.

Dług netto na koniec II kwartału wyniósł 6.706 mln PLN (1.809 mln USD), a poziom długu netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA spadł do 1,3 z poziomu 1,6 na koniec roku 2016.

Był to kolejny kwartał poprawy stabilności sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej KGHM. Po pierwsze, wskaźnik długu netto do skonsolidowanej EBITDA ponownie obniżył się dzięki poprawie wyników operacyjnych przy jednoczesnym spadku wartości długu w efekcie osłabienia notowań dolara, w której to walucie denominowany jest nasz kredyt. W perspektywie dwunastu miesięcy skonsolidowana EBITDA wzrosła o ponad 1.200 mln PLN, a dług netto obniżył się o ponad 700 mln PLN, dając w efekcie spadek relacji zadłużenia do EBITDA z 1,8 do 1,3. Ponadto, poprzez zmianę finansowania Sierra Gorda z „project finance” na kredyt korporacyjny osiągnęliśmy istotny krok w zwiększeniu elastyczności działalności operacyjnej i finansowej tej kopalni. – powiedział Stefan Świątkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

Dobre wyniki KGHM po II kwartale

Grupa KGHM zanotowała w II kwartale 2017 r. 1,282 mld zł skonsolidowanego zysku EBITDA wobec 1,075 mld zł przed rokiem. Przychody grupy wyniosły 4,802 mld zł wobec 4,544 mld zł przed rokiem.

Wyraźne wzrosty przychodów i wyników operacyjnych Grupy KGHM w II kwartale są głównie efektem utrzymujących się pozytywnych tendencji makroekonomicznych, w szczególności wzrostowego trendu cen naszych podstawowych metali na rynku międzynarodowym. Pomimo faktu, że wzrost ten został w ciągu pierwszego półrocza osłabiony przez spadek kursu dolara pozytywny sentyment na rynkach surowcowych nadal przekłada się na poprawę wyników Grupy Kapitałowej KGHM. – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Wzrost skonsolidowanych przychodów o 6% r/r w drugim kwartale br. jest głównie efektem wzrostu cen miedzi o ponad 900 USD/t (+20% r/r) i srebra o ponad 0,4 USD/uncję (+3% r/r) przy częściowym skompensowaniu tego efektu cenowego przez niższy o 7% r/r wolumen sprzedaży miedzi oraz osłabienie kursu USD/PLN o 1% r/r.

Produkcja miedzi płatnej w Grupie była tylko o 1% niższa niż w drugim kwartale ubiegłego roku (168 tys. t vs 170 tys. t) – głównie w wyniku niepełnych mocy przerobowych Huty Miedzi Głogów związanych z wczesną fazą eksploatacji nowego pieca zawiesinowego. Był to także efekt eksploatacji gorszej jakościowo rudy w Kopalniach Sudbury w KGHM International.

W drugim kwartale nastąpiła wyraźna poprawa produkcji pozostałych głównych metali: srebra o 10% r/r do 302 t w wyniku wyższej zawartości tego metalu w rudzie wydobywanej przez KGHM Polska Miedź S.A., oraz ponad czterokrotny wzrost produkcji molibdenu w Sierra Gorda do 8,2 mln funtów (dla 55% udziału KGHM Polska Miedź S.A.), głównie dzięki znaczącej poprawie uzysków osiąganych w procesie produkcji, a także wyższej zawartości metalu w przerabianej rudzie. Łączna produkcja molibdenu w Grupie w wyniosła 8,5 mln funtów.

Skorygowana skonsolidowana EBITDA[i] w drugim kwartale 2017 r. była wyższa o 19% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (z 1.075 mln PLN do 1.282 mln PLN). Był to głównie efekt wzrostu przychodów (o 258 mln PLN) częściowo skompensowanego wyższym podatkiem od wydobycia niektórych kopalin (o 79 mln PLN), przy stabilnej bazie pozostałych kosztów operacyjnych.

Skonsolidowany wynik netto wyniósł w drugim kwartale 96 mln PLN i był o 29% niższy niż rok wcześniej. Różnica ta, pomimo wzrostu EBITDA wynika przede wszystkim z niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych na wartości pożyczek udzielonych dla Sierra Gorda – analogicznie jak miało to miejsce w pierwszym kwartale br.

Dług netto na koniec II kwartału wyniósł 6.706 mln PLN (1.809 mln USD), a poziom długu netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA spadł do 1,3 z poziomu 1,6 na koniec roku 2016.

Był to kolejny kwartał poprawy stabilności sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej KGHM. Po pierwsze, wskaźnik długu netto do skonsolidowanej EBITDA ponownie obniżył się dzięki poprawie wyników operacyjnych przy jednoczesnym spadku wartości długu w efekcie osłabienia notowań dolara, w której to walucie denominowany jest nasz kredyt. W perspektywie dwunastu miesięcy skonsolidowana EBITDA wzrosła o ponad 1.200 mln PLN, a dług netto obniżył się o ponad 700 mln PLN, dając w efekcie spadek relacji zadłużenia do EBITDA z 1,8 do 1,3. Ponadto, poprzez zmianę finansowania Sierra Gorda z „project finance” na kredyt korporacyjny osiągnęliśmy istotny krok w zwiększeniu elastyczności działalności operacyjnej i finansowej tej kopalni. – powiedział Stefan Świątkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

Scroll to top