Polkowice triumfują w rankingu „Wspólnoty”

Dwutygodnik samorządowy opublikował po raz 16 ranking dochodów jednostek samorządów terytorialnego. W kategorii „miasta powiatowe” po raz kolejny wygrały Polkowice.

Nasze miasto wygrywa ranking nieprzerwanie od 2001 roku, czyli od momentu, gdy został on opublikowany po raz pierwszy.

– Jesteśmy specyficzną gminą ze względu na nasze usytuowanie geograficzne. Podatki z KGHM stanowią znaczącą część naszych dochodów. Staramy się odpowiedzialnie podchodzić do gospodarki finansowej gminy, realnie planując dochody i wydatki, tak, by nasi mieszkańcy zachowali wysoki standard życia, do którego przez lata, dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu gminą, przywykli – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Przy tworzeniu rankingu najbogatszych województw, miast wojewódzkich, miast na prawach powiatu, miast powiatowych, mniejszych miast oraz gmin wiejskich, pod uwagę brane są dochody własne oraz subwencje poszczególnych samorządów, dzielone potem przez liczbę mieszkańców każdego z nich. Nie liczą się jedynie wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje takie mają chwilowy, za to bardzo silny wpływ na dochody.

W rankingu za rok 2016 od dochodów gmin odjęto składki przekazywane w związku z subwencją równoważącą – tak zwane janosikowe. Ponadto, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej).

W Polkowicach w roku 2016, z którego dane były podstawą do przygotowania rankingu dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł 5647,29 zł. Pozostałe miasta z Zagłębia Miedziowego zajęły w kategorii miast powiatowych dalsze pozycje – Lubin z dochodem 3542,82 zł zajął 14. miejsce, a Głogów uplasował się na miejscu 24. (dochód 3317,91 zł).

Polkowice triumfują w rankingu „Wspólnoty”

Dwutygodnik samorządowy opublikował po raz 16 ranking dochodów jednostek samorządów terytorialnego. W kategorii „miasta powiatowe” po raz kolejny wygrały Polkowice.

Nasze miasto wygrywa ranking nieprzerwanie od 2001 roku, czyli od momentu, gdy został on opublikowany po raz pierwszy.

– Jesteśmy specyficzną gminą ze względu na nasze usytuowanie geograficzne. Podatki z KGHM stanowią znaczącą część naszych dochodów. Staramy się odpowiedzialnie podchodzić do gospodarki finansowej gminy, realnie planując dochody i wydatki, tak, by nasi mieszkańcy zachowali wysoki standard życia, do którego przez lata, dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu gminą, przywykli – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Przy tworzeniu rankingu najbogatszych województw, miast wojewódzkich, miast na prawach powiatu, miast powiatowych, mniejszych miast oraz gmin wiejskich, pod uwagę brane są dochody własne oraz subwencje poszczególnych samorządów, dzielone potem przez liczbę mieszkańców każdego z nich. Nie liczą się jedynie wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje takie mają chwilowy, za to bardzo silny wpływ na dochody.

W rankingu za rok 2016 od dochodów gmin odjęto składki przekazywane w związku z subwencją równoważącą – tak zwane janosikowe. Ponadto, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej).

W Polkowicach w roku 2016, z którego dane były podstawą do przygotowania rankingu dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł 5647,29 zł. Pozostałe miasta z Zagłębia Miedziowego zajęły w kategorii miast powiatowych dalsze pozycje – Lubin z dochodem 3542,82 zł zajął 14. miejsce, a Głogów uplasował się na miejscu 24. (dochód 3317,91 zł).

Scroll to top