Z Kartą taniej w Aquaparku i nie tylko

Program „Polkowicka Karta Dużej Rodziny” działa już od ponad roku. W 2016, 352 osoby stały się posiadaczami KDR, która automatycznie objęta jest Programem „Polkowicka Karta Dużej rodziny”. 131 kart wydano rodzicom i opiekunom prawnym, a 221 kart trafiło do dzieci.

Celem Programu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej oraz dążenie do tworzenia w gminie klimatu sprzyjającego wychowywaniu trójki i więcej dzieci oraz docenienie trudu podejmowanego przez ich rodziców. Ma on również umacniać i wspierać rodziny wielodzietne, zwiększać szanse rozwojowe i życiowe dzieci z rodzin wielodzietnych poprzez specjalnie dostosowaną atrakcyjną ofertę sportowo-kulturalno-edukacyjną. Ponadto zakłada też niwelowanie ograniczeń i barier społeczno-ekonomicznych poprzez pełen dostęp do ofert proponowanych przez jednostki organizacyjne i partnerów działających na terenie gminy Polkowice.

– Korzystam z programu i uważam, że jest bardzo korzystny. Dzięki karcie dużej rodziny można zaoszczędzić. Cieszę się, że coraz więcej firm zgłasza się do tego programu – mówi jedna z polkowiczanek posiadających kartę.

W Polkowicach podpisane są 32 porozumienia. W ramach Polkowickiej Karty Dużej Rodziny można korzystać ze zniżek w Aquaparku, czy też przy kupnie biletów do kina.

Adresatami programu są rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze, zamieszkujące pod wspólnym adresem na terenie gminy Polkowice, posiadających na utrzymaniu troje, bądź więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dzieci uczą się, bądź studiują, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku.

Program ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić zainteresowane podmioty, które zaoferują zniżki i preferencje na zawarte w swej ofercie dobra i usługi. Lista partnerów Polkowickiej Karty Dużej Rodziny jest otwarta, każda zainteresowana firma czy instytucja może zadeklarować swój udział w programie.

 

Lista partnerów Karty Dużej Rodziny w Polkowicach – kliknij

Z Kartą taniej w Aquaparku i nie tylko

Program „Polkowicka Karta Dużej Rodziny” działa już od ponad roku. W 2016, 352 osoby stały się posiadaczami KDR, która automatycznie objęta jest Programem „Polkowicka Karta Dużej rodziny”. 131 kart wydano rodzicom i opiekunom prawnym, a 221 kart trafiło do dzieci.

Celem Programu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej oraz dążenie do tworzenia w gminie klimatu sprzyjającego wychowywaniu trójki i więcej dzieci oraz docenienie trudu podejmowanego przez ich rodziców. Ma on również umacniać i wspierać rodziny wielodzietne, zwiększać szanse rozwojowe i życiowe dzieci z rodzin wielodzietnych poprzez specjalnie dostosowaną atrakcyjną ofertę sportowo-kulturalno-edukacyjną. Ponadto zakłada też niwelowanie ograniczeń i barier społeczno-ekonomicznych poprzez pełen dostęp do ofert proponowanych przez jednostki organizacyjne i partnerów działających na terenie gminy Polkowice.

– Korzystam z programu i uważam, że jest bardzo korzystny. Dzięki karcie dużej rodziny można zaoszczędzić. Cieszę się, że coraz więcej firm zgłasza się do tego programu – mówi jedna z polkowiczanek posiadających kartę.

W Polkowicach podpisane są 32 porozumienia. W ramach Polkowickiej Karty Dużej Rodziny można korzystać ze zniżek w Aquaparku, czy też przy kupnie biletów do kina.

Adresatami programu są rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze, zamieszkujące pod wspólnym adresem na terenie gminy Polkowice, posiadających na utrzymaniu troje, bądź więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dzieci uczą się, bądź studiują, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku.

Program ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić zainteresowane podmioty, które zaoferują zniżki i preferencje na zawarte w swej ofercie dobra i usługi. Lista partnerów Polkowickiej Karty Dużej Rodziny jest otwarta, każda zainteresowana firma czy instytucja może zadeklarować swój udział w programie.

 

Lista partnerów Karty Dużej Rodziny w Polkowicach – kliknij

Scroll to top