Ankieterzy sprawdzą czym ogrzewamy dom

4 września rozpocznie się w gminie Polkowice inwentaryzacja źródeł niskiej emisji. Potrwa do 30 października. Jej wyniki posłużą do przygotowania programów dotacyjnych dla osób, które zechcą wymienić piece/kotły starej generacji na nowe przyjazne środowisku źródła ciepła.

Źródła niskiej energii to wszystkie urządzenia służących do ogrzewania budynków. Inwentaryzacja będzie miała na celu ustalenie liczby wykorzystywanych przez mieszkańców urządzeń grzewczych na paliwa stałe (koks, węgiel, biomasę – drewno, słoma, itd.).

– Gdy już ustalimy tę liczbę oraz potrzeby w zakresie wymiany starych pieców/kotłów na nowe przyjazne środowisku źródła ciepła, rozpoczniemy starania o pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Stworzymy programy dotacyjne dla chętnych osób. Zachęcam do udziału w inwentaryzacji – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Inwentaryzacji zostaną poddane budynki mieszkalne, handlowe i usługowe. Będą zbierane informacje dotyczące głównie powierzchni ogrzewanych budynków, rodzaju i ilości pieców/kotłów grzewczych, rodzaju i ilości stosowanych paliw oraz planów dotyczących wymiany starych pieców/kotłów na paliwa stałe.

– Inwentaryzację przeprowadzą na zlecenie Urzędu Gminy Polkowice ankieterzy z opolskiej firmy Atmoterm. Proszę mieszkańców i zarządców obiektów o współpracę z osobami, które będą pracować w terenie i pomoc w wypełnieniu ankiety inwentaryzacyjnej. To pozwoli na rzetelną i szczegółową inwentaryzację, w celu utworzenia bazy danych. Proszę również o nie utrudnianie ankieterom pracy – apeluje burmistrz Wabik.

W celu potwierdzenia ich tożsamości można się kontaktować z Wydziałem Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich Urzędu Gminy Polkowice pod nr tel. 76/ 8474 195 lub 76/ 724 97 14. Ankieta będzie także dostępna na stronie internetowej Polkowic.

Ankieterzy sprawdzą czym ogrzewamy dom

4 września rozpocznie się w gminie Polkowice inwentaryzacja źródeł niskiej emisji. Potrwa do 30 października. Jej wyniki posłużą do przygotowania programów dotacyjnych dla osób, które zechcą wymienić piece/kotły starej generacji na nowe przyjazne środowisku źródła ciepła.

Źródła niskiej energii to wszystkie urządzenia służących do ogrzewania budynków. Inwentaryzacja będzie miała na celu ustalenie liczby wykorzystywanych przez mieszkańców urządzeń grzewczych na paliwa stałe (koks, węgiel, biomasę – drewno, słoma, itd.).

– Gdy już ustalimy tę liczbę oraz potrzeby w zakresie wymiany starych pieców/kotłów na nowe przyjazne środowisku źródła ciepła, rozpoczniemy starania o pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Stworzymy programy dotacyjne dla chętnych osób. Zachęcam do udziału w inwentaryzacji – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Inwentaryzacji zostaną poddane budynki mieszkalne, handlowe i usługowe. Będą zbierane informacje dotyczące głównie powierzchni ogrzewanych budynków, rodzaju i ilości pieców/kotłów grzewczych, rodzaju i ilości stosowanych paliw oraz planów dotyczących wymiany starych pieców/kotłów na paliwa stałe.

– Inwentaryzację przeprowadzą na zlecenie Urzędu Gminy Polkowice ankieterzy z opolskiej firmy Atmoterm. Proszę mieszkańców i zarządców obiektów o współpracę z osobami, które będą pracować w terenie i pomoc w wypełnieniu ankiety inwentaryzacyjnej. To pozwoli na rzetelną i szczegółową inwentaryzację, w celu utworzenia bazy danych. Proszę również o nie utrudnianie ankieterom pracy – apeluje burmistrz Wabik.

W celu potwierdzenia ich tożsamości można się kontaktować z Wydziałem Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich Urzędu Gminy Polkowice pod nr tel. 76/ 8474 195 lub 76/ 724 97 14. Ankieta będzie także dostępna na stronie internetowej Polkowic.

Scroll to top