KGHM o szkolnictwie zawodowym

Wyzwania związane ze współpracą przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi były tematem debaty „Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym” z udziałem kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej i przedstawicieli pracodawców, w tym również KGHM Polska Miedź S.A.

Spotkanie było inauguracją zmian w szkolnictwie zawodowym, które zakładają powstanie szkół branżowych pierwszego stopnia, mających zastąpić dotychczasowe szkoły zawodowe. Podczas wydarzenia rozmawiano o dostosowaniu tego obszaru edukacji do potrzeb rynku pracy oraz włączeniu środowiska pracodawców w proces unowocześniania kształcenia zawodowego.

– W ramach współpracy z dziewięcioma zespołami szkół, głównie z Dolnego Śląska realizujemy program kształcenia dostosowany do potrzeb przemysłu miedziowego. Korzyści są obopólne. Zapewniamy firmie wysokiej klasy specjalistów, ale korzystają też nauczyciele, którzy w praktyce mogą poznać najnowsze technologie stosowane w KGHM – mówił Andrzej Zbróg, dyrektor naczelny ds. zarządzania strategicznego Polskiej Miedzi .

Jak podkreślał, w wielu zakładach pracy niebawem nastąpi wymiana pokoleniowa i od jakości systemu szkolnictwa zawodowego zależy, jak skutecznie uda się pozyskać wykwalifikowaną kadrę. Zdaniem minister edukacji Anny Zalewskiej wśród wielu czynników, które należy zmienić, by zreformować system kształcenia zawodowego szefowa MEN wymieniła min.: potrzebę otwarcia się szkół na oczekiwania pracodawców, usystematyzowanie mechanizmów współpracy pracodawców z samorządem oraz środowiskiem oświaty.

Spotkanie odbyło się w lipcu w Ministerstwie Rozwoju.

KGHM o szkolnictwie zawodowym

Wyzwania związane ze współpracą przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi były tematem debaty „Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym” z udziałem kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej i przedstawicieli pracodawców, w tym również KGHM Polska Miedź S.A.

Spotkanie było inauguracją zmian w szkolnictwie zawodowym, które zakładają powstanie szkół branżowych pierwszego stopnia, mających zastąpić dotychczasowe szkoły zawodowe. Podczas wydarzenia rozmawiano o dostosowaniu tego obszaru edukacji do potrzeb rynku pracy oraz włączeniu środowiska pracodawców w proces unowocześniania kształcenia zawodowego.

– W ramach współpracy z dziewięcioma zespołami szkół, głównie z Dolnego Śląska realizujemy program kształcenia dostosowany do potrzeb przemysłu miedziowego. Korzyści są obopólne. Zapewniamy firmie wysokiej klasy specjalistów, ale korzystają też nauczyciele, którzy w praktyce mogą poznać najnowsze technologie stosowane w KGHM – mówił Andrzej Zbróg, dyrektor naczelny ds. zarządzania strategicznego Polskiej Miedzi .

Jak podkreślał, w wielu zakładach pracy niebawem nastąpi wymiana pokoleniowa i od jakości systemu szkolnictwa zawodowego zależy, jak skutecznie uda się pozyskać wykwalifikowaną kadrę. Zdaniem minister edukacji Anny Zalewskiej wśród wielu czynników, które należy zmienić, by zreformować system kształcenia zawodowego szefowa MEN wymieniła min.: potrzebę otwarcia się szkół na oczekiwania pracodawców, usystematyzowanie mechanizmów współpracy pracodawców z samorządem oraz środowiskiem oświaty.

Spotkanie odbyło się w lipcu w Ministerstwie Rozwoju.

Scroll to top