ZGZM kontroluje przedsiębiorców

Około 2400 przedsiębiorców z ośmiu gmin zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego otrzymało pismo w sprawie gospodarki odpadami. Związek wzywa przedsiębiorców do przedstawienia aktualnej umowy na odbiór odpadów oraz potwierdzeń opłat za ich odbiór. W przypadku braku tych dokumentów Związek wyda decyzję, w drodze której określi opłatę.

Jak się dowiedzieliśmy Związek nie klasyfikował przedsiębiorców. Jeden szablon pisma został skierowany do wszystkich przedsiębiorców posiadających aktywny status działalności, czyli zarówno do dużych spółek jak i do osób prowadzących jednoosobową działalność. Korespondencję otrzymały zatem także osoby, które firmę mają zarejestrowaną w mieszkaniu.

Pisma rozesłano, ponieważ ZGZM jest zobowiązany do sprawdzenia zawarcia umów na wywóz odpadów dla nieruchomości nieobjętych systemem gospodarki opadami komunalnymi.

Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady, powinni zawrzeć umowę z jedną z firm, wpisanych do tzw. rejestru regulowanego, prowadzonego przez ZGZM. Prowadzona kontrola ma na celu sprawdzenie, którzy właściciele firm i zakładów takowych umów jeszcze nie mają, a co za tym idzie mogą pozbywać się odpadów w sposób niedozwolony.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku jednoosobowych działalności zarejestrowanych w mieszkaniach. – Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego biurowej działalności gospodarczej, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej części mieszkalnej. To oznacza, że powstające odpady komunalne można wyrzucać do Osiedlowych PSZOK-ów – tłumaczy Mirosława Bożyńska, doradca ds. promocji ZGZM.

Według naszych informacji właściciele tego typu firm powinni złożyć w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego stosowne oświadczenie, w którym poinformują o prowadzeniu w swoim mieszkaniu wyłącznie działalności biurowej. W takim oświadczeniu nie powinno zabraknąć także podstawowych danych identyfikujących przedsiębiorcę i lokal mieszkalny.

Związek Gmin daje przedsiębiorcom na ustosunkowanie się do przesłanej korespondencji 14 dni od daty doręczenia pisma. Co gorsza, część przedsiębiorców korespondencji w ogóle może nie otrzymać, ponieważ pismo zostało przesłane listem zwykłym, a jak powszechnie wiadomo, tego typu przesyłki nie są rejestrowane.

Ze względu na fakt, iż każda firma ma odmienną specyfikę, warto zasięgnąć dodatkowych informacji w siedzibie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego przy ul. Małej 1 lub pod numerem telefonu: 76 840 14 90.

ZGZM kontroluje przedsiębiorców

Około 2400 przedsiębiorców z ośmiu gmin zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego otrzymało pismo w sprawie gospodarki odpadami. Związek wzywa przedsiębiorców do przedstawienia aktualnej umowy na odbiór odpadów oraz potwierdzeń opłat za ich odbiór. W przypadku braku tych dokumentów Związek wyda decyzję, w drodze której określi opłatę.

Jak się dowiedzieliśmy Związek nie klasyfikował przedsiębiorców. Jeden szablon pisma został skierowany do wszystkich przedsiębiorców posiadających aktywny status działalności, czyli zarówno do dużych spółek jak i do osób prowadzących jednoosobową działalność. Korespondencję otrzymały zatem także osoby, które firmę mają zarejestrowaną w mieszkaniu.

Pisma rozesłano, ponieważ ZGZM jest zobowiązany do sprawdzenia zawarcia umów na wywóz odpadów dla nieruchomości nieobjętych systemem gospodarki opadami komunalnymi.

Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady, powinni zawrzeć umowę z jedną z firm, wpisanych do tzw. rejestru regulowanego, prowadzonego przez ZGZM. Prowadzona kontrola ma na celu sprawdzenie, którzy właściciele firm i zakładów takowych umów jeszcze nie mają, a co za tym idzie mogą pozbywać się odpadów w sposób niedozwolony.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku jednoosobowych działalności zarejestrowanych w mieszkaniach. – Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego biurowej działalności gospodarczej, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej części mieszkalnej. To oznacza, że powstające odpady komunalne można wyrzucać do Osiedlowych PSZOK-ów – tłumaczy Mirosława Bożyńska, doradca ds. promocji ZGZM.

Według naszych informacji właściciele tego typu firm powinni złożyć w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego stosowne oświadczenie, w którym poinformują o prowadzeniu w swoim mieszkaniu wyłącznie działalności biurowej. W takim oświadczeniu nie powinno zabraknąć także podstawowych danych identyfikujących przedsiębiorcę i lokal mieszkalny.

Związek Gmin daje przedsiębiorcom na ustosunkowanie się do przesłanej korespondencji 14 dni od daty doręczenia pisma. Co gorsza, część przedsiębiorców korespondencji w ogóle może nie otrzymać, ponieważ pismo zostało przesłane listem zwykłym, a jak powszechnie wiadomo, tego typu przesyłki nie są rejestrowane.

Ze względu na fakt, iż każda firma ma odmienną specyfikę, warto zasięgnąć dodatkowych informacji w siedzibie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego przy ul. Małej 1 lub pod numerem telefonu: 76 840 14 90.

Scroll to top