Blisko 13 milionów złotych na inwestycje mieszkaniowe w Polkowicach

Taką kwotę pozyskała gmina Polkowice na realizację inwestycji mieszkaniowych. Wsparcie pochodzi ze środków Funduszu Dopłat wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

– Złożyliśmy do BGK pięć wniosków o dofinansowanie inwestycji mieszkaniowych. Zostały one pozytywnie ocenione. To bardzo dobra informacja, przede wszystkim dla polkowiczan oczekujących na mieszkania. Oznacza, że rozpoczniemy realizację gminnego programu mieszkaniowego – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Spośród pięciu projektów, które będą wsparte przez BGK, trzy dotyczą inwestycji samodzielnie realizowanych przez gminę. Mowa tutaj o budowie dwóch budynków wielorodzinnych z instalacjami i przyłączami oraz parkingu przy ulicy Wojska Polskiego. Jeden z nich – już budowany – to będzie budynek socjalny, natomiast drugi, komunalny.

W obu powstanie po 49 mieszkań o przeciętnej powierzchni użytkowej 41m2. Całkowita wartość obu inwestycji wyniesie ponad 15,5 miliona złotych, a wartość dofinansowania to blisko 6,4 miliona złotych.

Trzeci z projektów dotyczy przebudowy bloku przy ulicy Hubala 20ab. W jej wyniku powstanie 50 lokali mieszkaniowych o średniej powierzchni 56 m2. W tym przypadku wartość całości inwestycji to ponad 6 milionów złotych, a wysokość dofinansowania wynosi niespełna 2,6 miliona złotych.

Dwa kolejne projekty, na które gmina uzyskała wsparcie będą realizowane przez Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z udziałem finansowym gminy, która nabędzie prawo do dysponowania ponad połową nowo wybudowanych mieszkań. Są to inwestycje zakładające budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Jana Pawła II, w których łącznie będzie 36 mieszkań oraz jednego, w którym znajdzie się aż 59 mieszkań, także przy ulicy Jana Pawła II. Wartość dofinansowania wyniesie półtora miliona złotych (całkowity koszt inwestycji to blisko 7 milionów złotych). W ramach drugiej inwestycji wartość pozyskanego dofinansowania wynosi blisko 2,5 miliona złotych, a całkowita wartość to blisko 11 milionów złotych.

W sumie, dzięki zaangażowaniu środków gminnych oraz wsparciu z GBK na łączną wartość blisko 13 milionów złotych, a gminny zasób mieszkaniowy znacznie się powiększy. Wszystkie mieszkania będą przedzielane osobom z gminnych list mieszkaniowych.

Wszystkie inwestycje, które uzyskały dofinansowanie z Funduszu Dopłat rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończą najpóźniej w połowie roku 2019.

Blisko 13 milionów złotych na inwestycje mieszkaniowe w Polkowicach

Taką kwotę pozyskała gmina Polkowice na realizację inwestycji mieszkaniowych. Wsparcie pochodzi ze środków Funduszu Dopłat wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

– Złożyliśmy do BGK pięć wniosków o dofinansowanie inwestycji mieszkaniowych. Zostały one pozytywnie ocenione. To bardzo dobra informacja, przede wszystkim dla polkowiczan oczekujących na mieszkania. Oznacza, że rozpoczniemy realizację gminnego programu mieszkaniowego – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Spośród pięciu projektów, które będą wsparte przez BGK, trzy dotyczą inwestycji samodzielnie realizowanych przez gminę. Mowa tutaj o budowie dwóch budynków wielorodzinnych z instalacjami i przyłączami oraz parkingu przy ulicy Wojska Polskiego. Jeden z nich – już budowany – to będzie budynek socjalny, natomiast drugi, komunalny.

W obu powstanie po 49 mieszkań o przeciętnej powierzchni użytkowej 41m2. Całkowita wartość obu inwestycji wyniesie ponad 15,5 miliona złotych, a wartość dofinansowania to blisko 6,4 miliona złotych.

Trzeci z projektów dotyczy przebudowy bloku przy ulicy Hubala 20ab. W jej wyniku powstanie 50 lokali mieszkaniowych o średniej powierzchni 56 m2. W tym przypadku wartość całości inwestycji to ponad 6 milionów złotych, a wysokość dofinansowania wynosi niespełna 2,6 miliona złotych.

Dwa kolejne projekty, na które gmina uzyskała wsparcie będą realizowane przez Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z udziałem finansowym gminy, która nabędzie prawo do dysponowania ponad połową nowo wybudowanych mieszkań. Są to inwestycje zakładające budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Jana Pawła II, w których łącznie będzie 36 mieszkań oraz jednego, w którym znajdzie się aż 59 mieszkań, także przy ulicy Jana Pawła II. Wartość dofinansowania wyniesie półtora miliona złotych (całkowity koszt inwestycji to blisko 7 milionów złotych). W ramach drugiej inwestycji wartość pozyskanego dofinansowania wynosi blisko 2,5 miliona złotych, a całkowita wartość to blisko 11 milionów złotych.

W sumie, dzięki zaangażowaniu środków gminnych oraz wsparciu z GBK na łączną wartość blisko 13 milionów złotych, a gminny zasób mieszkaniowy znacznie się powiększy. Wszystkie mieszkania będą przedzielane osobom z gminnych list mieszkaniowych.

Wszystkie inwestycje, które uzyskały dofinansowanie z Funduszu Dopłat rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończą najpóźniej w połowie roku 2019.

Scroll to top