Można odpracować zaległości czynszowe

Rozpoczęła się realizacja programu Burmistrza Polkowic pozwalającego na odpracowanie zaległości czynszowych. Do programu przystąpiło 7 osób, ale zgłaszają się kolejne. Program ma pomóc zadłużonym polkowiczanom, mieszkającym w lokalach komunalnych w pozbyciu się zaległości czynszowych i wyjściu na prostą, a także zmotywować ich do regulowania bieżących opłat.

Program realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej. Z dłużnikami jest zawierane porozumienie, na podstawie którego wykonają oni określone prace na rzecz gminy. Są w nim zawarte są m.in.: rodzaj pracy, termin jej wykonania oraz wysokość zadłużenia, jaka w wyniku wykonanej pracy zostanie spłacona.

Stawka za godzinę pracy wynosi 10,00 zł. Oznacza to, że osoba, która zdecyduje się odpracowywać swój dług po pięć godzin dziennie w ciągu miesiąca zmniejszy swoje zadłużenie o 1 100 złotych. Warto wspomnieć, że świadczenie nie podlega opodatkowaniu i nie będzie wliczane do dochodu.

Koordynatorem programu jest Dorota Czerniawska. Jej biuro znajduje się w Urzędzie Gminy Polkowice – Wydział Zdrowia Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, Rynek 30, pok. nr 3. Szczegółowe informacje o programie dostępne pod numerem telefonu 694 48 55 09.
Wnioski o odpracowanie zaległości czynszowych są dostępne w PGMiKM, OPS, Urzędzie Gminy Polkowice (Rynek 1, Rynek 30), Powiatowym Urzędzie Pracy.

– Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do zgłaszania się do programu, który jest wyjściem naprzeciw osobom, które chcą odpracować swoje zadłużenie – kończy Renata Dembek.

Można odpracować zaległości czynszowe

Rozpoczęła się realizacja programu Burmistrza Polkowic pozwalającego na odpracowanie zaległości czynszowych. Do programu przystąpiło 7 osób, ale zgłaszają się kolejne. Program ma pomóc zadłużonym polkowiczanom, mieszkającym w lokalach komunalnych w pozbyciu się zaległości czynszowych i wyjściu na prostą, a także zmotywować ich do regulowania bieżących opłat.

Program realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej. Z dłużnikami jest zawierane porozumienie, na podstawie którego wykonają oni określone prace na rzecz gminy. Są w nim zawarte są m.in.: rodzaj pracy, termin jej wykonania oraz wysokość zadłużenia, jaka w wyniku wykonanej pracy zostanie spłacona.

Stawka za godzinę pracy wynosi 10,00 zł. Oznacza to, że osoba, która zdecyduje się odpracowywać swój dług po pięć godzin dziennie w ciągu miesiąca zmniejszy swoje zadłużenie o 1 100 złotych. Warto wspomnieć, że świadczenie nie podlega opodatkowaniu i nie będzie wliczane do dochodu.

Koordynatorem programu jest Dorota Czerniawska. Jej biuro znajduje się w Urzędzie Gminy Polkowice – Wydział Zdrowia Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, Rynek 30, pok. nr 3. Szczegółowe informacje o programie dostępne pod numerem telefonu 694 48 55 09.
Wnioski o odpracowanie zaległości czynszowych są dostępne w PGMiKM, OPS, Urzędzie Gminy Polkowice (Rynek 1, Rynek 30), Powiatowym Urzędzie Pracy.

– Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do zgłaszania się do programu, który jest wyjściem naprzeciw osobom, które chcą odpracować swoje zadłużenie – kończy Renata Dembek.

Scroll to top