Powstaną nowe pracownie

Po blisko 1,7 mln złotych dofinansowania otrzymały Zespół Szkół w Chocianowie i Polkowicach na doposażenie szkolnych pracowni. To najwyższe dotacje pozyskane w regionie legnicko-głogowskim. Środki pochodzą z programu: „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”.

Dofinansowanie dla Zespołu Szkół w Chocianowie zostanie przeznaczone na: pracownię informatyczną, pracownię komputerowego wspomagania projektowania i programowania obrabiarek CNC, wyposażenie laboratorium automatyzacji i robotyzacji oraz pracownię turystyki.

W zespole Szkół w Polkowicach zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne dla czterech pracowni przyrodniczych, pięciu pracowni do nauki w zawodzie: technik spedytor, technik informatyk (dwie pracownie), technik organizacji reklamy, technik ekonomista oraz wyposażenie jednej pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych.

Cały projekt realizowany przez powiat kosztuje 3 981 045 zł.

Powstaną nowe pracownie

Po blisko 1,7 mln złotych dofinansowania otrzymały Zespół Szkół w Chocianowie i Polkowicach na doposażenie szkolnych pracowni. To najwyższe dotacje pozyskane w regionie legnicko-głogowskim. Środki pochodzą z programu: „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”.

Dofinansowanie dla Zespołu Szkół w Chocianowie zostanie przeznaczone na: pracownię informatyczną, pracownię komputerowego wspomagania projektowania i programowania obrabiarek CNC, wyposażenie laboratorium automatyzacji i robotyzacji oraz pracownię turystyki.

W zespole Szkół w Polkowicach zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne dla czterech pracowni przyrodniczych, pięciu pracowni do nauki w zawodzie: technik spedytor, technik informatyk (dwie pracownie), technik organizacji reklamy, technik ekonomista oraz wyposażenie jednej pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych.

Cały projekt realizowany przez powiat kosztuje 3 981 045 zł.

Scroll to top