Będzie droga w Nowej Wsi Lubińskiej

Budowę odcinka drogi oraz zakup wozu dla Ochotniczej Straży Pożarnej zapowiedział podczas spotkania z mieszkańcami Nowej Wsi Lubińskiej Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

– O budowę drogi równoległej do jezdni powiatowej staramy się od 40 lat. Wcześniej, gdy należeliśmy do gminy Lubin nasze starania nie przyniosły żadnego skutku. Teraz będziemy mieli drogę. Bardzo się cieszymy. Tym bardziej, że to kolejna inwestycja – mówią nam mieszkańcy Nowej Wsi Lubińskiej.

– W tym roku rozpoczniemy pierwszy etap budowy. Powstanie 40% całości drogi. Na ten cel zarezerwowaliśmy w budżecie kwotę półtora miliona złotych. Ta droga ma ważne znaczenie dla układu komunikacyjnego Nowej Wsi Lubińskiej, biegnie wzdłuż większości zabudowań – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

– Droga jest bardzo ważna także z tego względu, że obecna, gruntowa, gdy popada deszcze jest trudna do przejechania. Nasza Wieś Lubińska znajduje się na terenie podmokłym, zalewowym. Po opadach trudno jest po tej drodze jeździć. Utrudnione jest także poruszanie się pieszych. Budowa drogi to bardzo dobra wiadomość – podkreśla Kazimierz Fuczyło, sołtys Nowej Wsi Lubińskiej, radny Rady Miejskiej.

Kolejną pozytywną informacją dla mieszkańców wioski, która w 2004 roku na wniosek mieszkańców i po referendum została przyłączona do Polkowic jest planowany zakup wozu strażackiego dla miejscowej OSP. Na ten cel burmistrz przeznaczył 800 tysięcy złotych.

Od momentu przyłączenia Nowej Wsi Lubińskiej do gminy Polkowice na terenie wsi wykonano wiele inwestycji infrastrukturalnych. Kosztem 800 tysięcy złotych zmodernizowano świetlicę wiejską, wybudowano nową remizę strażacką, a cała wioska została skanalizowana. To kosztowało ponad 11 milionów złotych. Teraz przyszedł czas na budowę głównej drogi oraz zakup nowego wozu strażackiego.

Będzie droga w Nowej Wsi Lubińskiej

Budowę odcinka drogi oraz zakup wozu dla Ochotniczej Straży Pożarnej zapowiedział podczas spotkania z mieszkańcami Nowej Wsi Lubińskiej Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

– O budowę drogi równoległej do jezdni powiatowej staramy się od 40 lat. Wcześniej, gdy należeliśmy do gminy Lubin nasze starania nie przyniosły żadnego skutku. Teraz będziemy mieli drogę. Bardzo się cieszymy. Tym bardziej, że to kolejna inwestycja – mówią nam mieszkańcy Nowej Wsi Lubińskiej.

– W tym roku rozpoczniemy pierwszy etap budowy. Powstanie 40% całości drogi. Na ten cel zarezerwowaliśmy w budżecie kwotę półtora miliona złotych. Ta droga ma ważne znaczenie dla układu komunikacyjnego Nowej Wsi Lubińskiej, biegnie wzdłuż większości zabudowań – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

– Droga jest bardzo ważna także z tego względu, że obecna, gruntowa, gdy popada deszcze jest trudna do przejechania. Nasza Wieś Lubińska znajduje się na terenie podmokłym, zalewowym. Po opadach trudno jest po tej drodze jeździć. Utrudnione jest także poruszanie się pieszych. Budowa drogi to bardzo dobra wiadomość – podkreśla Kazimierz Fuczyło, sołtys Nowej Wsi Lubińskiej, radny Rady Miejskiej.

Kolejną pozytywną informacją dla mieszkańców wioski, która w 2004 roku na wniosek mieszkańców i po referendum została przyłączona do Polkowic jest planowany zakup wozu strażackiego dla miejscowej OSP. Na ten cel burmistrz przeznaczył 800 tysięcy złotych.

Od momentu przyłączenia Nowej Wsi Lubińskiej do gminy Polkowice na terenie wsi wykonano wiele inwestycji infrastrukturalnych. Kosztem 800 tysięcy złotych zmodernizowano świetlicę wiejską, wybudowano nową remizę strażacką, a cała wioska została skanalizowana. To kosztowało ponad 11 milionów złotych. Teraz przyszedł czas na budowę głównej drogi oraz zakup nowego wozu strażackiego.

Scroll to top