Burmistrz z absolutorium

Radni podczas ostatniej sesji udzielili absolutorium burmistrzowi Wabikowi z wykonania budżetu za rok 2016. Głosowanie nad absolutorium było jednym z najważniejszych punktów obrad wczorajszej sesji Rady Miejskiej.

Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi głosowało 20 spośród 21 radnych. Przeciwko był jedna osoba. Została także przegłosowana uchwała, która przynosi dobrą informację dla osób handlujących na targowisku miejskim. Radni znieśli opłatę targową. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Pamięci Narodowej, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami zmieniono nazwy trzech ulic – ul. Franka Zubrzyckiego będzie się nazywała Miłosna, Walki Młodych zmieniono na Młodych, a Hanki Sawickiej na Henryka Sucharskiego.

W trakcie sesji radni przegłosowali także projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, które są instrumentem finansowym zdecydowanie tańszym od kredytu. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Polkowice, który zostanie przeznaczony między innymi na realizację programu mieszkaniowego.

Burmistrz z absolutorium

Radni podczas ostatniej sesji udzielili absolutorium burmistrzowi Wabikowi z wykonania budżetu za rok 2016. Głosowanie nad absolutorium było jednym z najważniejszych punktów obrad wczorajszej sesji Rady Miejskiej.

Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi głosowało 20 spośród 21 radnych. Przeciwko był jedna osoba. Została także przegłosowana uchwała, która przynosi dobrą informację dla osób handlujących na targowisku miejskim. Radni znieśli opłatę targową. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Pamięci Narodowej, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami zmieniono nazwy trzech ulic – ul. Franka Zubrzyckiego będzie się nazywała Miłosna, Walki Młodych zmieniono na Młodych, a Hanki Sawickiej na Henryka Sucharskiego.

W trakcie sesji radni przegłosowali także projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, które są instrumentem finansowym zdecydowanie tańszym od kredytu. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Polkowice, który zostanie przeznaczony między innymi na realizację programu mieszkaniowego.

Scroll to top