PBO 2018 czas start, z nowym logiem!

Pierwsza edycja Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego zakończyła się sukcesem. Trwa realizacja projektów, które zyskały największą ilość głosów, a tymczasem znamy już zasady edycji 2018.

– W poprzedniej, inauguracyjnej edycji PBO wzięło udział 3156 mieszkańców naszej gminy. Ten wynik potwierdza, że polkowiczanie chcą się angażować w decydowanie o tym, na jakie projekty przeznaczać część budżetu Polkowic. Przeanalizowaliśmy dokładnie pierwszą edycję, wysłuchaliśmy uwag mieszkańców i uwzględniamy je w drugiej edycji PBO. Będzie się ona różnic od poprzedniej – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Podstawowa zasada PBO mówi o tym, że ze środków Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane projekty inwestycyjne i remontowe wynikające z zadań własnych gminy, zlokalizowane na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Polkowice, wynikające ze Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Polkowice na lata 2015-2020, możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2018 r.

W roku 2018 na realizację zadań w ramach PBO zostanie przeznaczony milion 250 tysięcy złotych. Z tej kwoty 800 tysięcy złotych trafi do miasta, a 450 tysięcy złotych na obszary wiejskie. Wartość projektu na terenie miasta nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a na terenach wiejskich 30 tysięcy złotych dla jednego sołectwa.
Dopuszcza się możliwość realizacji projektów PBO 2018 na terenach wiejskich obejmujących więcej niż jedno sołectwo.

W tym roku wcześniej rozpocznie się proces rekrutacyjny związany z PBO. Zgłoszenie projektów rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 30 czerwca 2017 r. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej www.pbo.polkowice.eu. Należy je złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice lub przesłać pocztą. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Gminy Polkowice.
Od 15 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Polkowice będzie działał punkt konsultacyjny, w którym liderzy projektów oraz osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat PBO 2018 oraz pomoc w zakresie przygotowania projektu.

W każdy wtorek od 23 maja 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. w godzinach od 15.00 do 17.00 w punkcie konsultacyjnym dyżur będą pełnić pracownicy Wydziału Inwestycji, Remontów i Utrzymania oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości. Wyboru projektów do realizacji w ramach PBO 2018, dokonają mieszkańcy gminy Polkowice w trybie głosowania, w terminie od 11 września do 23 września 2017 r.

– Serdecznie zapraszam mieszkańców naszej gminy do udziału w Polkowickim Budżecie Obywatelskim 2018 – kończy Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

PBO 2018 czas start, z nowym logiem!

Pierwsza edycja Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego zakończyła się sukcesem. Trwa realizacja projektów, które zyskały największą ilość głosów, a tymczasem znamy już zasady edycji 2018.

– W poprzedniej, inauguracyjnej edycji PBO wzięło udział 3156 mieszkańców naszej gminy. Ten wynik potwierdza, że polkowiczanie chcą się angażować w decydowanie o tym, na jakie projekty przeznaczać część budżetu Polkowic. Przeanalizowaliśmy dokładnie pierwszą edycję, wysłuchaliśmy uwag mieszkańców i uwzględniamy je w drugiej edycji PBO. Będzie się ona różnic od poprzedniej – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Podstawowa zasada PBO mówi o tym, że ze środków Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane projekty inwestycyjne i remontowe wynikające z zadań własnych gminy, zlokalizowane na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Polkowice, wynikające ze Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Polkowice na lata 2015-2020, możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2018 r.

W roku 2018 na realizację zadań w ramach PBO zostanie przeznaczony milion 250 tysięcy złotych. Z tej kwoty 800 tysięcy złotych trafi do miasta, a 450 tysięcy złotych na obszary wiejskie. Wartość projektu na terenie miasta nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a na terenach wiejskich 30 tysięcy złotych dla jednego sołectwa.
Dopuszcza się możliwość realizacji projektów PBO 2018 na terenach wiejskich obejmujących więcej niż jedno sołectwo.

W tym roku wcześniej rozpocznie się proces rekrutacyjny związany z PBO. Zgłoszenie projektów rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 30 czerwca 2017 r. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej www.pbo.polkowice.eu. Należy je złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice lub przesłać pocztą. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Gminy Polkowice.
Od 15 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Polkowice będzie działał punkt konsultacyjny, w którym liderzy projektów oraz osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat PBO 2018 oraz pomoc w zakresie przygotowania projektu.

W każdy wtorek od 23 maja 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. w godzinach od 15.00 do 17.00 w punkcie konsultacyjnym dyżur będą pełnić pracownicy Wydziału Inwestycji, Remontów i Utrzymania oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości. Wyboru projektów do realizacji w ramach PBO 2018, dokonają mieszkańcy gminy Polkowice w trybie głosowania, w terminie od 11 września do 23 września 2017 r.

– Serdecznie zapraszam mieszkańców naszej gminy do udziału w Polkowickim Budżecie Obywatelskim 2018 – kończy Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Scroll to top