Powstanie nowy budynek socjalny

Przy ulicy Wojska Polskiego powstanie socjalny budynek mieszkalny z 49 lokalami mieszkalnymi. 26 kwietnia Gmina Polkowice przekazała plac budowy firmie Maxbud z Wrocławia. Całkowita wartość inwestycji to ponad 8 milionów złotych.

– W czterokondygnacyjnym bloku powstanie 8 mieszkań jednopokojowych oraz 41 dwupokojowych. Całkowita kubatura budynku to ponad 10.000m3. Przy budynku znajdzie się plac zabaw o powierzchni 400 m2. Zostanie nasadzonych ponad 50 drzew i krzewów, a trawniki będą mieć powierzchnię 4400m2 – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Teren wokół budynku będzie oświetlony przez 30 słupów. Rozpoczęta budowa jest pierwszym etapem inwestycji mieszkaniowych w rejonie ulicy Wojska Polskiego. W IV kwartale obecnego roku planowane jest rozpoczęcie budowy bliźniaczego budynku z mieszkaniami komunalnymi. Z kolei w roku 2018 gmina przystąpi do kompleksowej przebudowy całej ulicy wraz z infrastrukturą podziemną.

Budowa bloku socjalnego jest dofinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwota dofinansowania to ponad 3,7 miliona złotych.

Powstanie nowy budynek socjalny

Przy ulicy Wojska Polskiego powstanie socjalny budynek mieszkalny z 49 lokalami mieszkalnymi. 26 kwietnia Gmina Polkowice przekazała plac budowy firmie Maxbud z Wrocławia. Całkowita wartość inwestycji to ponad 8 milionów złotych.

– W czterokondygnacyjnym bloku powstanie 8 mieszkań jednopokojowych oraz 41 dwupokojowych. Całkowita kubatura budynku to ponad 10.000m3. Przy budynku znajdzie się plac zabaw o powierzchni 400 m2. Zostanie nasadzonych ponad 50 drzew i krzewów, a trawniki będą mieć powierzchnię 4400m2 – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Teren wokół budynku będzie oświetlony przez 30 słupów. Rozpoczęta budowa jest pierwszym etapem inwestycji mieszkaniowych w rejonie ulicy Wojska Polskiego. W IV kwartale obecnego roku planowane jest rozpoczęcie budowy bliźniaczego budynku z mieszkaniami komunalnymi. Z kolei w roku 2018 gmina przystąpi do kompleksowej przebudowy całej ulicy wraz z infrastrukturą podziemną.

Budowa bloku socjalnego jest dofinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwota dofinansowania to ponad 3,7 miliona złotych.

Scroll to top