Ponad 34 miliony z UE

1 maja minęło 13 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. 34 154 387,62 złotych – tyle otrzymał Powiat Polkowicki z Unii Europejskiej, w ostatnich dziesięciu latach.  Najwięcej, bo ponad 38% tej kwoty zyskała oświata w powiecie na różne projekty stypendialne, staże zagraniczne, doposażenia pracowni, czy ostatnio termomodernizacji Zespołu Szkół w Polkowicach.

Ponad 11 mln złotych pozyskano na projekty z  zakresu geodezji, scalania gruntów w Koźlicach i Szklarach Dolnych. – Sfinansowaliśmy z pieniędzy unijnych inwestycje w ochronę środowiska, a także projekty z dziedziny zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w podnoszenie sprawności i efektywności administracji samorządowej – podkreśla Marek Tramś starosta polkowicki. Najważniejszym celem programów unijnych była poprawa poziomu życia mieszkańców. Jako powiat wysoko rozwinięty, z najniższym bezrobociem w kraju, nie mogliśmy korzystać z wielu funduszy na rozwój i rozbudowę infrastruktury, a i tak dużo pozyskaliśmy – dodaje starosta.

Polska jest krajem członkowskim Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Rozpoczęcie procesów integracyjnych między Polską i Europą nastąpiło jednak o wiele wcześniej. W 2003 roku Polska podpisała traktat akcesyjny w Atenach, który stanowił prawną podstawę przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Razem z Polską 1 maja 2004 roku do UE przystąpiło jeszcze dziewięć innych państw. Były to kraje nadbałtyckie: Łotwa, Estonia i Litwa, kraje Europy Środkowej, czyli Czechy, Słowacja, Węgry i Słowenia, a także Malta i Cypr.

Ponad 34 miliony z UE

1 maja minęło 13 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. 34 154 387,62 złotych – tyle otrzymał Powiat Polkowicki z Unii Europejskiej, w ostatnich dziesięciu latach.  Najwięcej, bo ponad 38% tej kwoty zyskała oświata w powiecie na różne projekty stypendialne, staże zagraniczne, doposażenia pracowni, czy ostatnio termomodernizacji Zespołu Szkół w Polkowicach.

Ponad 11 mln złotych pozyskano na projekty z  zakresu geodezji, scalania gruntów w Koźlicach i Szklarach Dolnych. – Sfinansowaliśmy z pieniędzy unijnych inwestycje w ochronę środowiska, a także projekty z dziedziny zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w podnoszenie sprawności i efektywności administracji samorządowej – podkreśla Marek Tramś starosta polkowicki. Najważniejszym celem programów unijnych była poprawa poziomu życia mieszkańców. Jako powiat wysoko rozwinięty, z najniższym bezrobociem w kraju, nie mogliśmy korzystać z wielu funduszy na rozwój i rozbudowę infrastruktury, a i tak dużo pozyskaliśmy – dodaje starosta.

Polska jest krajem członkowskim Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Rozpoczęcie procesów integracyjnych między Polską i Europą nastąpiło jednak o wiele wcześniej. W 2003 roku Polska podpisała traktat akcesyjny w Atenach, który stanowił prawną podstawę przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Razem z Polską 1 maja 2004 roku do UE przystąpiło jeszcze dziewięć innych państw. Były to kraje nadbałtyckie: Łotwa, Estonia i Litwa, kraje Europy Środkowej, czyli Czechy, Słowacja, Węgry i Słowenia, a także Malta i Cypr.

Scroll to top