Zaległości czynszowe będzie można odpracować

W gminie Polkowice zostanie wdrożony specjalny program, który pozwoli osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej na odpracowanie zadłużenia z tytułu zaległości czynszowych. Program będzie dotyczył lokatorów gminnych zasobów mieszkaniowych.

Łączna suma zaległych czynszów wynosi w Polkowicach około 7 milionów złotych. Obecnie trwają prace na stworzeniem szczegółowego programu, który będzie określał w jaki sposób będzie można odpracować zaległości. Osoby, które wyrażą taką chęć i spłacą należność główną będą mogły liczyć na całkowite bądź częściowe umorzenie odsetek.

 

Program ma na celu umożliwienie osobom fizycznym wyjścia z zadłużenia, a tym samym poprawę warunków bytowych. Będzie to tez mobilizacja do regulowania bieżących należności.

Zaległości czynszowe będzie można odpracować

W gminie Polkowice zostanie wdrożony specjalny program, który pozwoli osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej na odpracowanie zadłużenia z tytułu zaległości czynszowych. Program będzie dotyczył lokatorów gminnych zasobów mieszkaniowych.

Łączna suma zaległych czynszów wynosi w Polkowicach około 7 milionów złotych. Obecnie trwają prace na stworzeniem szczegółowego programu, który będzie określał w jaki sposób będzie można odpracować zaległości. Osoby, które wyrażą taką chęć i spłacą należność główną będą mogły liczyć na całkowite bądź częściowe umorzenie odsetek.

 

Program ma na celu umożliwienie osobom fizycznym wyjścia z zadłużenia, a tym samym poprawę warunków bytowych. Będzie to tez mobilizacja do regulowania bieżących należności.

Scroll to top