Rusza kwalifikacja wojskowa

W dniach od 29 marca do 13 kwietnia 2017 r. na terenie powiatu polkowickiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1998 roku. W całym powiecie kwalifikacja dotyczy 387 mężczyzn z rocznika podstawowego oraz 108 starszych, którzy dotychczas nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również ochotników, którzy ukończyli 18 lat, a także kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Komisja kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Polkowicach mieszczącej się w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach przy ul. Skalników 6 (wejście od strony obiektów sportowych).

Na przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Polkowicach wyznaczono lek. chirurgii ogólnej Pana Andrzeja Łępickiego.

Rusza kwalifikacja wojskowa

W dniach od 29 marca do 13 kwietnia 2017 r. na terenie powiatu polkowickiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1998 roku. W całym powiecie kwalifikacja dotyczy 387 mężczyzn z rocznika podstawowego oraz 108 starszych, którzy dotychczas nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również ochotników, którzy ukończyli 18 lat, a także kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Komisja kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Polkowicach mieszczącej się w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach przy ul. Skalników 6 (wejście od strony obiektów sportowych).

Na przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Polkowicach wyznaczono lek. chirurgii ogólnej Pana Andrzeja Łępickiego.

Scroll to top