Kontrowersje w sprawie zmiany nazwy ulic w Polkowicach

2 września weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej w Polkowicach do zmiany są nazwy czterech ulic – Hanki Sawickiej, Franciszka Zubrzyckiego, Walki Młodych oraz…11-go Lutego.

Opinia z IPN była niezbędna do tego, by przeprowadzić proces zmiany ulic. O ile trzy pierwsze nazwy ulic nie budzą kontrowersji, bo dotyczą postaci jednoznacznie związanych z komunizmem oraz organu prasowego stalinowskiej konspiracji, to z czwartą jest inaczej.

 

Według opinii Towarzystwa Ziemi Polkowickiej wyrażonej na prośbę Rady Miejskiej „…nazwa 11-go Lutego w żaden sposób nie kojarzy się z propagowaniem komunizmu czy innego ustroju totalitarnego. Jest to nazwa/data, od której zaczęło się osadnictwo powojenne w Polkowicach. Jest to jedyny namacalny ślad rozpoczynający powojenną historię miasta, do której odnoszą się kolejne pokolenia Polkowiczan…”.

 

IPN w swojej opinii z kolei napisał „11 lutego 1945 r. przez oficjalną propagandę (radziecką, a nast. PRLowską) był uznany za datę wyzwolenia Legnicy i miast regionu spod panowania faszystów. Ze względu na doświadczenie zniewolenia podczas okupacji sowieckiej w latach 1939-1941 i po 1944 roku nie powinno gloryfikować się zwycięstw Armii Czerwonej”.
W najbliższym czasie Rady Osiedla Staszica i Osiedla Sienkiewicza przeprowadzą konsultacje z mieszkańcami w sprawie przyszłych nazw ulic. Mieszkańcy będą mieli okazję do zgłoszenia własnych propozycji. Oni też ostatecznie zdecydują o tym, jakie nazwy będą nosić ulice.
Zgodnie z ustawą na zamianę nazw ulic jest 12 miesięcy od momentu wejścia w życie aktu prawnego.

Kontrowersje w sprawie zmiany nazwy ulic w Polkowicach

2 września weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej w Polkowicach do zmiany są nazwy czterech ulic – Hanki Sawickiej, Franciszka Zubrzyckiego, Walki Młodych oraz…11-go Lutego.

Opinia z IPN była niezbędna do tego, by przeprowadzić proces zmiany ulic. O ile trzy pierwsze nazwy ulic nie budzą kontrowersji, bo dotyczą postaci jednoznacznie związanych z komunizmem oraz organu prasowego stalinowskiej konspiracji, to z czwartą jest inaczej.

 

Według opinii Towarzystwa Ziemi Polkowickiej wyrażonej na prośbę Rady Miejskiej „…nazwa 11-go Lutego w żaden sposób nie kojarzy się z propagowaniem komunizmu czy innego ustroju totalitarnego. Jest to nazwa/data, od której zaczęło się osadnictwo powojenne w Polkowicach. Jest to jedyny namacalny ślad rozpoczynający powojenną historię miasta, do której odnoszą się kolejne pokolenia Polkowiczan…”.

 

IPN w swojej opinii z kolei napisał „11 lutego 1945 r. przez oficjalną propagandę (radziecką, a nast. PRLowską) był uznany za datę wyzwolenia Legnicy i miast regionu spod panowania faszystów. Ze względu na doświadczenie zniewolenia podczas okupacji sowieckiej w latach 1939-1941 i po 1944 roku nie powinno gloryfikować się zwycięstw Armii Czerwonej”.
W najbliższym czasie Rady Osiedla Staszica i Osiedla Sienkiewicza przeprowadzą konsultacje z mieszkańcami w sprawie przyszłych nazw ulic. Mieszkańcy będą mieli okazję do zgłoszenia własnych propozycji. Oni też ostatecznie zdecydują o tym, jakie nazwy będą nosić ulice.
Zgodnie z ustawą na zamianę nazw ulic jest 12 miesięcy od momentu wejścia w życie aktu prawnego.

Scroll to top