Młodzi artyści odebrali stypendia

Burmistrz Polkowic spotkał się z osobami, którym przyznano stypendia za osiągnięcia artystyczne. W sumie nagrodzono 41 artystów. W tym gronie są młodzi zdolni plastycy, literaci, muzycy, czy aktorzy.

– Od wielu lat wspieramy naszą młodzież, bo to nasz obowiązek. Nie ma chyba lepiej wydanych publicznych pieniędzy, jak te, które trafiają do młodych ludzi, pozwalając im rozwijać swoje talenty – podkreślał burmistrz Wabik.
Stypendia artystyczne są przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej z czerwca 2008 roku. Wysokość stypendiów waha się od 92,50 do 370 złotych brutto miesięcznie w zależności od rodzaju sukcesów odnoszonych przez stypendystów. Są one przyznawane na okres 10 miesięcy.

W spotkaniu, poza uzdolnionymi uczniami uczestniczyli także ich rodzice. Podkreślali oni, że dzięki stypendiom młodzież ma spore możliwości w zakresie rozwijania swoich zdolności, a fakt, że gmina nie szczędzi środków także na dziedziny artystyczne to dobry przykład dla innych.

Wśród nagrodzonych jest Michał Józków, uczeń jednego z polkowickich gimnazjów, który napisał opowiadanie „Odelsk, mój Odelsk” opublikowane w książce „Oni i My spotkanie dwóch pokoleń”. Fragment opowiadania Michał przeczytał podczas wczorajszego spotkania.
W sali konferencyjnej była także okazja do tego by obejrzeć prace wykonane przez stypendystów. Wzbudziły żywe zainteresowanie uczestników wczorajszej uroczystości.

Młodzi artyści odebrali stypendia

Burmistrz Polkowic spotkał się z osobami, którym przyznano stypendia za osiągnięcia artystyczne. W sumie nagrodzono 41 artystów. W tym gronie są młodzi zdolni plastycy, literaci, muzycy, czy aktorzy.

– Od wielu lat wspieramy naszą młodzież, bo to nasz obowiązek. Nie ma chyba lepiej wydanych publicznych pieniędzy, jak te, które trafiają do młodych ludzi, pozwalając im rozwijać swoje talenty – podkreślał burmistrz Wabik.
Stypendia artystyczne są przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej z czerwca 2008 roku. Wysokość stypendiów waha się od 92,50 do 370 złotych brutto miesięcznie w zależności od rodzaju sukcesów odnoszonych przez stypendystów. Są one przyznawane na okres 10 miesięcy.

W spotkaniu, poza uzdolnionymi uczniami uczestniczyli także ich rodzice. Podkreślali oni, że dzięki stypendiom młodzież ma spore możliwości w zakresie rozwijania swoich zdolności, a fakt, że gmina nie szczędzi środków także na dziedziny artystyczne to dobry przykład dla innych.

Wśród nagrodzonych jest Michał Józków, uczeń jednego z polkowickich gimnazjów, który napisał opowiadanie „Odelsk, mój Odelsk” opublikowane w książce „Oni i My spotkanie dwóch pokoleń”. Fragment opowiadania Michał przeczytał podczas wczorajszego spotkania.
W sali konferencyjnej była także okazja do tego by obejrzeć prace wykonane przez stypendystów. Wzbudziły żywe zainteresowanie uczestników wczorajszej uroczystości.

Scroll to top