Mieszkańcy zadecydują o doświetleniu przejść dla pieszych

W tegorocznym budżecie Polkowic na oświetlenie przejść dla pieszych zapisano 200 tysięcy złotych. Te pieniądze zostaną przeznaczone na realizację opracowywanego programu „Bezpieczne Przejścia dla Pieszych”.

W roku 2017 w Polkowicach zostaną wykonane prace modernizacyjne na kilkunastu przejściach dla pieszych. Przewiduje się przede wszystkim montaż dodatkowego oświetlenia dedykowanego do przejść zapewniającego odpowiedni poziom oświetlenia w płaszczyźnie pionowej. Ogólnie mówiąc, pieszy będzie bardziej widoczny na tzw. „zebrach”.

W razie konieczności wykonane zostaną również prace modernizacyjne polegające m. in. na dostosowaniu przejść dla osób niepełnosprawnych, zamontowaniu odwodnienia liniowego oraz odnowienie oznakowania poziomego.
Po realizacji planów z całą pewnością wzrośnie poziom bezpieczeństwa pieszych na polkowickich przejściach.

Mieszkańcy zdecydują o tym, które z przejść na pięciu głównych ulicach Polkowic mają zostać doświetlone. Chodzi o ulice Dąbrowskiego, Ogrodową, 3-go Maja, Kardynała Bolesława Kominka oraz Kolejową, gdzie natężenie ruchu jest największe.

Na gminnej stronie internetowej znajduje się ankieta, w której można wskazywać poszczególne przejścia dla pieszych, które w Państwa opinii należy w pierwszej kolejności objąć programem.

Ankieta dostępna pod adresem http://www.polkowice.pl/ankieta.html

Mieszkańcy zadecydują o doświetleniu przejść dla pieszych

W tegorocznym budżecie Polkowic na oświetlenie przejść dla pieszych zapisano 200 tysięcy złotych. Te pieniądze zostaną przeznaczone na realizację opracowywanego programu „Bezpieczne Przejścia dla Pieszych”.

W roku 2017 w Polkowicach zostaną wykonane prace modernizacyjne na kilkunastu przejściach dla pieszych. Przewiduje się przede wszystkim montaż dodatkowego oświetlenia dedykowanego do przejść zapewniającego odpowiedni poziom oświetlenia w płaszczyźnie pionowej. Ogólnie mówiąc, pieszy będzie bardziej widoczny na tzw. „zebrach”.

W razie konieczności wykonane zostaną również prace modernizacyjne polegające m. in. na dostosowaniu przejść dla osób niepełnosprawnych, zamontowaniu odwodnienia liniowego oraz odnowienie oznakowania poziomego.
Po realizacji planów z całą pewnością wzrośnie poziom bezpieczeństwa pieszych na polkowickich przejściach.

Mieszkańcy zdecydują o tym, które z przejść na pięciu głównych ulicach Polkowic mają zostać doświetlone. Chodzi o ulice Dąbrowskiego, Ogrodową, 3-go Maja, Kardynała Bolesława Kominka oraz Kolejową, gdzie natężenie ruchu jest największe.

Na gminnej stronie internetowej znajduje się ankieta, w której można wskazywać poszczególne przejścia dla pieszych, które w Państwa opinii należy w pierwszej kolejności objąć programem.

Ankieta dostępna pod adresem http://www.polkowice.pl/ankieta.html

Scroll to top