Nowy sprzęt trafi do polkowickich szkół

Wszystkie polkowickie szkoły podstawowe oraz gimnazja otrzymają nowy sprzęt dydaktyczny dzięki pozyskaniu przez gminę ponad pół miliona złotych z funduszy unijnych. Dzięki dodatkowym finansom szkoły otrzymają między innymi sprzęt komputerowy, mikroskopy, a także wyposażenie studia filmowego.

Projekt „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół” został rekomendowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.
Jego całkowita wartość to 588 385,89 zł, a wartość dofinansowania wynosi 500 128,01 zł.
Za te pieniądze zostanie zakupiony sprzęt oraz materiały dydaktyczne do trzech szkół podstawowych oraz dwóch gimnazjów działających w naszym mieście.
– Zostaną doposażone pracownie cyfrowe, matematyczne i przyrodnicze, robotyki, terapeutyczne, studio filmowe. Projekt zakłada też budowę sieci W-Fi w Gimnazjum Nr 2. Dzięki planowanym inwestycjom polkowickie dzieci i młodzież będą miały dostęp do nowoczesnego sprzętu, co powinno przełożyć się na podniesienie poziomu edukacji – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Przykładowe inwestycje zaplanowane w ramach projektu to – wyposażenie pracowni komputerowej do zajęć z robotyki w SP2, zakup elementów wyposażenia studia filmowego w Gimnazjum Nr 1 (zestaw komputerowy, lampy studyjne, monitory, statywy, itp.), zakup mikroskopów, programów multimedialnych do pracowni biologicznej, przebudowana zostanie pracownia matematyczna (Gimnazjum Nr 2). Najbardziej spektakularna inwestycja planowana w ramach projektu to budowa sieci Wi-Fi w Gimnazjum Nr 2. Ma ona na celu zapewnienie uczniom dostępu do usług oferowanych w sieci Intranet, dostępu do Internetu na potrzeby prowadzenia zajęć z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, dostępu do punktów dostępu bezprzewodowego Hot Spot.
Projekt zostanie zrealizowany do końca roku.

Nowy sprzęt trafi do polkowickich szkół

Wszystkie polkowickie szkoły podstawowe oraz gimnazja otrzymają nowy sprzęt dydaktyczny dzięki pozyskaniu przez gminę ponad pół miliona złotych z funduszy unijnych. Dzięki dodatkowym finansom szkoły otrzymają między innymi sprzęt komputerowy, mikroskopy, a także wyposażenie studia filmowego.

Projekt „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół” został rekomendowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.
Jego całkowita wartość to 588 385,89 zł, a wartość dofinansowania wynosi 500 128,01 zł.
Za te pieniądze zostanie zakupiony sprzęt oraz materiały dydaktyczne do trzech szkół podstawowych oraz dwóch gimnazjów działających w naszym mieście.
– Zostaną doposażone pracownie cyfrowe, matematyczne i przyrodnicze, robotyki, terapeutyczne, studio filmowe. Projekt zakłada też budowę sieci W-Fi w Gimnazjum Nr 2. Dzięki planowanym inwestycjom polkowickie dzieci i młodzież będą miały dostęp do nowoczesnego sprzętu, co powinno przełożyć się na podniesienie poziomu edukacji – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Przykładowe inwestycje zaplanowane w ramach projektu to – wyposażenie pracowni komputerowej do zajęć z robotyki w SP2, zakup elementów wyposażenia studia filmowego w Gimnazjum Nr 1 (zestaw komputerowy, lampy studyjne, monitory, statywy, itp.), zakup mikroskopów, programów multimedialnych do pracowni biologicznej, przebudowana zostanie pracownia matematyczna (Gimnazjum Nr 2). Najbardziej spektakularna inwestycja planowana w ramach projektu to budowa sieci Wi-Fi w Gimnazjum Nr 2. Ma ona na celu zapewnienie uczniom dostępu do usług oferowanych w sieci Intranet, dostępu do Internetu na potrzeby prowadzenia zajęć z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, dostępu do punktów dostępu bezprzewodowego Hot Spot.
Projekt zostanie zrealizowany do końca roku.

Scroll to top