Polkowice z certyfikatem „Gmina Przyjazna MŚP”

Gmina otrzymała Dolnośląski Certyfikat „Gmina Przyjazna MŚP” przyznawany przez Marszałka Województwa dolnośląskiego oraz Dolnośląski Fundusz Rozwoju.

– Certyfikat otrzymują te gminy, które w ramach współpracy z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju aktywnie uczestnicząc w realizacji założeń strategii rozwoju województwa dolnośląskiego w zakresie wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych poprzez prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych oraz wsparcia merytorycznego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Marek Ignor, prezes zarządu DFR Sp. z o. o..
21 października burmistrz Polkowic, Wiesław Wabik wspólnie z Markiem Ignorem podpisali List Intencyjny o nawiązaniu współpracy pomiędzy gminą a DFR.

-Realizujemy program wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą instrumentów zwrotnych – pożyczek, poręczeń. Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Dlatego bardzo liczymy na współpracę z gminami – mówił Marek Ignor.

Aktualnie przedsiębiorstwa mogą starać się o pożyczki. Środki na ten cel pochodzą z zakończonej Inicjatywy JEREMIE. Z programu skorzystało blisko 6 tysięcy dolnośląskich firm. Zarząd województwa podjął decyzję, że środki z programu JEREMIE ponownie zostaną przeznaczone na wsparcie dolnośląskich przedsiębiorców za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych.
– Celem programu jest stworzenie alternatywnych źródeł finansowania dla dolnośląskiego sektora MŚP – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
– Kryteria udzielania pożyczek zalezą od kondycji finansowej firmy, historii kredytowej, a także czasu funkcjonowania na rynku. Firma musi mieć siedzibę i prowadzić działalność na terenie województwa dolnośląskiego. Pożyczki są nisko oprocentowane. Zaczynają się już od 2,83 procenta, a prowizja to tylko od 1 do 3 procent. Są różne formy wsparcia, bardzo atrakcyjne – zapewnia Marek Ignor.

– Od wielu lat wspieramy w Polkowicach małe przedsiębiorstwa. Poszukujemy instrumentów, które pomogą wspierać rozwój małej przedsiębiorczości. W ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy trzy duże projekty w tym zakresie z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych. Współpraca z DFR ma służyć aktywizowaniu małych przedsiębiorców – mówi z kolei Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Więcej informacji na temat DFR pod adresem http://www.dfr.org.pl/.

Polkowice z certyfikatem „Gmina Przyjazna MŚP”

Gmina otrzymała Dolnośląski Certyfikat „Gmina Przyjazna MŚP” przyznawany przez Marszałka Województwa dolnośląskiego oraz Dolnośląski Fundusz Rozwoju.

– Certyfikat otrzymują te gminy, które w ramach współpracy z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju aktywnie uczestnicząc w realizacji założeń strategii rozwoju województwa dolnośląskiego w zakresie wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych poprzez prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych oraz wsparcia merytorycznego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Marek Ignor, prezes zarządu DFR Sp. z o. o..
21 października burmistrz Polkowic, Wiesław Wabik wspólnie z Markiem Ignorem podpisali List Intencyjny o nawiązaniu współpracy pomiędzy gminą a DFR.

-Realizujemy program wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą instrumentów zwrotnych – pożyczek, poręczeń. Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Dlatego bardzo liczymy na współpracę z gminami – mówił Marek Ignor.

Aktualnie przedsiębiorstwa mogą starać się o pożyczki. Środki na ten cel pochodzą z zakończonej Inicjatywy JEREMIE. Z programu skorzystało blisko 6 tysięcy dolnośląskich firm. Zarząd województwa podjął decyzję, że środki z programu JEREMIE ponownie zostaną przeznaczone na wsparcie dolnośląskich przedsiębiorców za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych.
– Celem programu jest stworzenie alternatywnych źródeł finansowania dla dolnośląskiego sektora MŚP – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
– Kryteria udzielania pożyczek zalezą od kondycji finansowej firmy, historii kredytowej, a także czasu funkcjonowania na rynku. Firma musi mieć siedzibę i prowadzić działalność na terenie województwa dolnośląskiego. Pożyczki są nisko oprocentowane. Zaczynają się już od 2,83 procenta, a prowizja to tylko od 1 do 3 procent. Są różne formy wsparcia, bardzo atrakcyjne – zapewnia Marek Ignor.

– Od wielu lat wspieramy w Polkowicach małe przedsiębiorstwa. Poszukujemy instrumentów, które pomogą wspierać rozwój małej przedsiębiorczości. W ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy trzy duże projekty w tym zakresie z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych. Współpraca z DFR ma służyć aktywizowaniu małych przedsiębiorców – mówi z kolei Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Więcej informacji na temat DFR pod adresem http://www.dfr.org.pl/.

Scroll to top