Szpital MCZ ponownie na podium

Szpital MCZ w Lubinie zajął drugie miejsce na Dolnym Śląsku oraz siódme w Polsce w rankingu prowadzonym przez Centrum Monitorowania Jakości w Opiece Zdrowotnej i Rzeczpospolitą.

Wyniki ogłoszono 14 grudnia w specjalnym dodatku dziennika w którym znalazł się ranking „Złota setka” obejmujący 100 wielospecjalistycznych szpitali zabiegowych, jak również ranking szpitali monospecjalistycznych, obejmujący 12 monospecjalistycznych szpitali zabiegowych, a także ranking szpitali niezabiegowych obejmujący 10 jednostek oraz rankingi wojewódzkie (zabiegowe), prezentujące wyniki w poszczególnych województwach.

 

Należący do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź Lubiński MCZ zdobył 886 punktów na tysiąc możliwych. Tegoroczny ranking „Bezpieczny szpital” był już trzynastą edycją, wzięło w nim udzuał 226 placówek z 1050 zaproszonych.

 

Każda z placówek, która zgłosiła się do udziału w rankingu, wypełniła ankietę, którą sprawdziło później Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Oceniano między innymi infrastrukturę szpitalną, stan budynków, funkcjonowanie ekonomiczne szpitala oraz sposób sprawowania opieki. Pod uwagę brano także certyfikaty jakości i akredytacje.

Tags:  

Szpital MCZ ponownie na podium

Szpital MCZ w Lubinie zajął drugie miejsce na Dolnym Śląsku oraz siódme w Polsce w rankingu prowadzonym przez Centrum Monitorowania Jakości w Opiece Zdrowotnej i Rzeczpospolitą.

Wyniki ogłoszono 14 grudnia w specjalnym dodatku dziennika w którym znalazł się ranking „Złota setka” obejmujący 100 wielospecjalistycznych szpitali zabiegowych, jak również ranking szpitali monospecjalistycznych, obejmujący 12 monospecjalistycznych szpitali zabiegowych, a także ranking szpitali niezabiegowych obejmujący 10 jednostek oraz rankingi wojewódzkie (zabiegowe), prezentujące wyniki w poszczególnych województwach.

 

Należący do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź Lubiński MCZ zdobył 886 punktów na tysiąc możliwych. Tegoroczny ranking „Bezpieczny szpital” był już trzynastą edycją, wzięło w nim udzuał 226 placówek z 1050 zaproszonych.

 

Każda z placówek, która zgłosiła się do udziału w rankingu, wypełniła ankietę, którą sprawdziło później Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Oceniano między innymi infrastrukturę szpitalną, stan budynków, funkcjonowanie ekonomiczne szpitala oraz sposób sprawowania opieki. Pod uwagę brano także certyfikaty jakości i akredytacje.

Scroll to top