Wdrożenia KGHM w dziedzinie BHP nagrodzone w ogólnopolskim konkursie

Trzy rozwiązania z obszaru BHP wdrożone w KGHM Polska Miedź zostały nagrodzone w 44. Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. Komisja konkursowa składająca się z ekspertów wyłonionych spośród organizatorów i współorganizatorów konkursu przyznała 11 nagród i 16 wyróżnień oraz dodatkowo 2 nagrody KRUS.


Wśród nagrodzonych prac znalazły się trzy rozwiązania wdrożone w KGHM Polska Miedź. Nagrodę III stopnia w kategorii rozwiązania przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne otrzymał zespół autorski z Huty Miedzi Głogów (Robert Gregorczyk, Marzena Szydłowska Rakowska) za realizowany od roku 2011 program ograniczenia wchłaniania ołowiu przez organizm pracownika. Efektem realizacji tego programu jest istotne obniżenie poziomu ołowiu we krwi pracowników.
Wyróżnienie otrzymały prace „System ciągłego monitorowania zagrożenia siarkowodorem w kopalni Polkowice – Sieroszowice” (Marcin Danis, Sebastian Gola, Krzysztof Soroko, Marcin Michałowski i Dariusz Felka z ITI EMAG w Katowicach oraz Marek Bereza z Sevitel) oraz  „Korporacyjny Vortal Bezpieczeństwa Pracy w KGHM Polska Miedź (Adam Chyliński, Dariusz Teodorski, Stefan Kwaśny z Centrali oraz Natalia Bartosz, Aleksandra Hipner, Irina Piróg – Nabokowa oraz Grzegorz Lorek z KGHM Cuprum).

W Komisja konkursowej zasiedli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Wyższego Urzędu Górniczego, Naczelnej Organizacji Technicznej, a także przedstawiciele ubezpieczyli, związków zawodowych i środowisk biznesowych.

Wdrożenia KGHM w dziedzinie BHP nagrodzone w ogólnopolskim konkursie

Trzy rozwiązania z obszaru BHP wdrożone w KGHM Polska Miedź zostały nagrodzone w 44. Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. Komisja konkursowa składająca się z ekspertów wyłonionych spośród organizatorów i współorganizatorów konkursu przyznała 11 nagród i 16 wyróżnień oraz dodatkowo 2 nagrody KRUS.


Wśród nagrodzonych prac znalazły się trzy rozwiązania wdrożone w KGHM Polska Miedź. Nagrodę III stopnia w kategorii rozwiązania przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne otrzymał zespół autorski z Huty Miedzi Głogów (Robert Gregorczyk, Marzena Szydłowska Rakowska) za realizowany od roku 2011 program ograniczenia wchłaniania ołowiu przez organizm pracownika. Efektem realizacji tego programu jest istotne obniżenie poziomu ołowiu we krwi pracowników.
Wyróżnienie otrzymały prace „System ciągłego monitorowania zagrożenia siarkowodorem w kopalni Polkowice – Sieroszowice” (Marcin Danis, Sebastian Gola, Krzysztof Soroko, Marcin Michałowski i Dariusz Felka z ITI EMAG w Katowicach oraz Marek Bereza z Sevitel) oraz  „Korporacyjny Vortal Bezpieczeństwa Pracy w KGHM Polska Miedź (Adam Chyliński, Dariusz Teodorski, Stefan Kwaśny z Centrali oraz Natalia Bartosz, Aleksandra Hipner, Irina Piróg – Nabokowa oraz Grzegorz Lorek z KGHM Cuprum).

W Komisja konkursowej zasiedli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Wyższego Urzędu Górniczego, Naczelnej Organizacji Technicznej, a także przedstawiciele ubezpieczyli, związków zawodowych i środowisk biznesowych.

Scroll to top