Zmiany w Radzie Nadzorczej KGHM

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, a także ustalenie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej to główne punkty porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź.

Na wniosek Skarbu Państwa członkowie zdecydowali o powołaniu w skład rady nadzorczej spółki trzy nowe osoby: Wojciecha Andrzeja Myśleckiego, Marka Pietrzaka i Agnieszkę Winnik-Kalembę. Ze składu Rady Nadzorczej odwołano natomiast Radosława Barszcza i Cezarego Godziuka.

W czasie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy przyjęto uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń członków rady nadzorczej.

Na dzień przed NWZ, Miłosz Stanisławski złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź. Powodem zgłoszonej rezygnacji jest zamiar ubiegania się o stanowisko zarządcze w Grupie Kapitałowej KGHM.

Zmiany w Radzie Nadzorczej KGHM

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, a także ustalenie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej to główne punkty porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź.

Na wniosek Skarbu Państwa członkowie zdecydowali o powołaniu w skład rady nadzorczej spółki trzy nowe osoby: Wojciecha Andrzeja Myśleckiego, Marka Pietrzaka i Agnieszkę Winnik-Kalembę. Ze składu Rady Nadzorczej odwołano natomiast Radosława Barszcza i Cezarego Godziuka.

W czasie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy przyjęto uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń członków rady nadzorczej.

Na dzień przed NWZ, Miłosz Stanisławski złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź. Powodem zgłoszonej rezygnacji jest zamiar ubiegania się o stanowisko zarządcze w Grupie Kapitałowej KGHM.

Scroll to top