Praktyczna lekcja historii

Koncern Volkswagen od 15 lat realizuje projekt polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i pracowników pod nazwą „Nauka Poprzez Spotkanie – lekcja historii holokaustu”. W tegorocznej edycji projektu udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół w Chocianowie wraz z opiekunem, pracownicy VWMP Polkowice, niemieccy praktykanci VW z miejscowości Zwickau, Chemnitz oraz Wolfsburga wraz z niemieckim opiekunem. Koordynatorami projektu i jego opiekunami są wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego pan Christophe Heubner oraz Ines Doberanzke.

Projekt podzielony został na dwie części. Jego uczestnicy pracowali przy wymianie drutów kolczastych, odrestaurowywaniu wystawy butów, konserwacji bram i ogrodzeń oraz wykonywali drobne prace porządkowe przy zieleni i w magazynach. Oprócz pracy był również czas na odpoczynek, integrację, zwiedzanie obozu, zabytków Oświęcimia oraz okolicznych miast. Każdy z uczestników miał okazję zwiedzić bloki niedostępne dla turystów, w których znajdują się oryginalne zbiory, sprzęt lub napisy. Jednak największą satysfakcją dla wszystkich jest fakt, że poprzez symboliczne czynności i uczestniczenie we wspaniałej lekcji historii, jaką wygłaszał pan Christophe Heubner.

Po pełnym refleksji spotkaniu w Oświęcimiu nastąpiła druga część projektu – wizyta w Niemczech. Uczestnicy zwiedzili zakład VW, instytutu kształcenia praktykantów VW oraz Berlin. Jednym z poruszających momentów podczas pobytu było odśpiewanie przez młodzież polską oraz niemiecką hymnów państwowych na grobie Polaka, który zginął w Niemczech jako niewolnik. Ważnym wydarzeniem dla wszystkich była wizyta w Ministerstwie Sprawiedliwości podczas, której młodzież miała okazję porozmawiać z wiceministrem Gerd Billen na temat niebezpieczeństwa w Internecie i na facebook-u.

Praktyczna lekcja historii

Koncern Volkswagen od 15 lat realizuje projekt polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i pracowników pod nazwą „Nauka Poprzez Spotkanie – lekcja historii holokaustu”. W tegorocznej edycji projektu udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół w Chocianowie wraz z opiekunem, pracownicy VWMP Polkowice, niemieccy praktykanci VW z miejscowości Zwickau, Chemnitz oraz Wolfsburga wraz z niemieckim opiekunem. Koordynatorami projektu i jego opiekunami są wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego pan Christophe Heubner oraz Ines Doberanzke.

Projekt podzielony został na dwie części. Jego uczestnicy pracowali przy wymianie drutów kolczastych, odrestaurowywaniu wystawy butów, konserwacji bram i ogrodzeń oraz wykonywali drobne prace porządkowe przy zieleni i w magazynach. Oprócz pracy był również czas na odpoczynek, integrację, zwiedzanie obozu, zabytków Oświęcimia oraz okolicznych miast. Każdy z uczestników miał okazję zwiedzić bloki niedostępne dla turystów, w których znajdują się oryginalne zbiory, sprzęt lub napisy. Jednak największą satysfakcją dla wszystkich jest fakt, że poprzez symboliczne czynności i uczestniczenie we wspaniałej lekcji historii, jaką wygłaszał pan Christophe Heubner.

Po pełnym refleksji spotkaniu w Oświęcimiu nastąpiła druga część projektu – wizyta w Niemczech. Uczestnicy zwiedzili zakład VW, instytutu kształcenia praktykantów VW oraz Berlin. Jednym z poruszających momentów podczas pobytu było odśpiewanie przez młodzież polską oraz niemiecką hymnów państwowych na grobie Polaka, który zginął w Niemczech jako niewolnik. Ważnym wydarzeniem dla wszystkich była wizyta w Ministerstwie Sprawiedliwości podczas, której młodzież miała okazję porozmawiać z wiceministrem Gerd Billen na temat niebezpieczeństwa w Internecie i na facebook-u.

Scroll to top