Grupa KGHM utrzymała w III kwartale dyscyplinę kosztową

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. odnotowała w III kwartale br. poprawę rentowności zarówno na poziomie wyników operacyjnych jak i wyniku netto, w odniesieniu do porównywalnego okresu 2015 roku. Wzrost rentowności został osiągnięty, pomimo niewielkiego spadku przychodów, głównie w efekcie obniżenia kosztów podstawowej działalności operacyjnej.

„Wzrost rentowności osiągnięty w utrzymujących się trudnych warunkach makroekonomicznych jest dla nas istotną przesłanką do zachowania ścisłej dyscypliny kosztowej. Nasze kluczowe krajowe projekty realizowane są zgodnie z założeniami: proces rozruchu pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów I przebiega bez zakłóceń, podobnie jak program udostępniania złoża Głogów Głęboki – Przemysłowy. Jednocześnie zbliżamy się do końcowego etapu rewizji naszej Strategii, w którym podejmiemy decyzje dotyczące przyszłości aktywów zagranicznych na podstawie wniosków z zakończonego ich audytu oraz prognozowanych warunków rynkowych i możliwości finansowych Grupy.” – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Jednostkowy zysk netto KGHM w III kwartale wyniósł 614 mln zł wobec 354 mln zł przed rokiem. A po trzech kwartałach sięgnął 1,28 mld zł w stosunku do 1,68 mld zł rok wcześniej.

Przychody spółki wyniosły w III kwartale 3.744 mln zł (3.681 mln zł w III kwartale 2015 r.), a po trzech kwartałach sięgnęły 10,28 mld zł wobec 11,77 mld zł rok wcześniej.

Grupa KGHM utrzymała w III kwartale dyscyplinę kosztową

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. odnotowała w III kwartale br. poprawę rentowności zarówno na poziomie wyników operacyjnych jak i wyniku netto, w odniesieniu do porównywalnego okresu 2015 roku. Wzrost rentowności został osiągnięty, pomimo niewielkiego spadku przychodów, głównie w efekcie obniżenia kosztów podstawowej działalności operacyjnej.

„Wzrost rentowności osiągnięty w utrzymujących się trudnych warunkach makroekonomicznych jest dla nas istotną przesłanką do zachowania ścisłej dyscypliny kosztowej. Nasze kluczowe krajowe projekty realizowane są zgodnie z założeniami: proces rozruchu pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów I przebiega bez zakłóceń, podobnie jak program udostępniania złoża Głogów Głęboki – Przemysłowy. Jednocześnie zbliżamy się do końcowego etapu rewizji naszej Strategii, w którym podejmiemy decyzje dotyczące przyszłości aktywów zagranicznych na podstawie wniosków z zakończonego ich audytu oraz prognozowanych warunków rynkowych i możliwości finansowych Grupy.” – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Jednostkowy zysk netto KGHM w III kwartale wyniósł 614 mln zł wobec 354 mln zł przed rokiem. A po trzech kwartałach sięgnął 1,28 mld zł w stosunku do 1,68 mld zł rok wcześniej.

Przychody spółki wyniosły w III kwartale 3.744 mln zł (3.681 mln zł w III kwartale 2015 r.), a po trzech kwartałach sięgnęły 10,28 mld zł wobec 11,77 mld zł rok wcześniej.

Scroll to top