Wznowiono produkcję po modernizacji Huty Miedzi Głogów I

W połowie października rozpoczął się kulminacyjny etap rozruchu technologicznego zmodernizowanej Huty Miedzi Głogów I. Po przeprowadzeniu serii próbnych testów układu załadunku wsadu do pieca zawiesinowego pod obciążeniem,  rozpoczęto ciągłe podawanie koncentratu i jego przetop w szybie reakcyjnym pieca zawiesinowego. Tym samym, po  trzymiesięcznym postoju, wznowiono produkcję miedzi surowej w HMG I, jednak już w zupełnie nowej  technologii.

W kilkanaście godzin od podania koncentratu do pieca przeprowadzono pierwszy spust miedzi blister, będącej podstawowym produktem procesu w piecu zawiesinowym.
– To dla nas  bardzo ważny dzień.  To ogromny skok technologiczny.  Ze starej technologii pieców szybowych  przeszliśmy w najnowocześniejszą na świecie, bardziej przyjazną środowisku  technologię pieca zawiesinowego. To nie tylko wielki postęp dla huty, ale również ogromne zmiany dla regionu – podsumował Andrzej Szydło, dyrektor naczelny Huty Miedzi Głogów.

Proces uruchamiania nowej technologii rozpoczął się  28 września od wygrzewania pieca elektrycznego, następnie 1 października rozpoczął się proces  wygrzewania pieca zawiesinowego. Teraz przed służbami technologicznymi i technicznymi HMG zadanie optymalizacji pracy całego ciągu technologicznego, sukcesywne uruchamianie pozostałych

Wznowiono produkcję po modernizacji Huty Miedzi Głogów I

W połowie października rozpoczął się kulminacyjny etap rozruchu technologicznego zmodernizowanej Huty Miedzi Głogów I. Po przeprowadzeniu serii próbnych testów układu załadunku wsadu do pieca zawiesinowego pod obciążeniem,  rozpoczęto ciągłe podawanie koncentratu i jego przetop w szybie reakcyjnym pieca zawiesinowego. Tym samym, po  trzymiesięcznym postoju, wznowiono produkcję miedzi surowej w HMG I, jednak już w zupełnie nowej  technologii.

W kilkanaście godzin od podania koncentratu do pieca przeprowadzono pierwszy spust miedzi blister, będącej podstawowym produktem procesu w piecu zawiesinowym.
– To dla nas  bardzo ważny dzień.  To ogromny skok technologiczny.  Ze starej technologii pieców szybowych  przeszliśmy w najnowocześniejszą na świecie, bardziej przyjazną środowisku  technologię pieca zawiesinowego. To nie tylko wielki postęp dla huty, ale również ogromne zmiany dla regionu – podsumował Andrzej Szydło, dyrektor naczelny Huty Miedzi Głogów.

Proces uruchamiania nowej technologii rozpoczął się  28 września od wygrzewania pieca elektrycznego, następnie 1 października rozpoczął się proces  wygrzewania pieca zawiesinowego. Teraz przed służbami technologicznymi i technicznymi HMG zadanie optymalizacji pracy całego ciągu technologicznego, sukcesywne uruchamianie pozostałych

Scroll to top