Największy Oddział KGHM obchodzi XX lat

Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice świętują jubileusz 20-lecia połączenia kopalni Polkowice z kopalnią Sieroszowice. Dzisiaj to największy Oddział KGHM zatrudniający około 4700 pracowników z ogromnymi perspektywami wydobywczymi na przyszłość.

Podczas uroczystego benefisu, który odbył się w Legnicy, spotkało się ponad 200 pracowników. Zakład Górniczy Polkowice rozpoczął wydobycie już w 1968 roku, Sieroszowice – 12 lat później. W połowie lat 90-tych zarząd KGHM zdecydował o połączeniu obu zakładów. Powodem były między innymi zmniejszające się zasoby Polkowic oraz nierozwinięta infrastruktura techniczna Sieroszowic. Połączenie miało rozwiązać te problemy i dawało perspektywę rozwoju w obszarze wydobywczym dla całego KGHM.

Od 1 stycznia 1996 roku obie kopalnie działały już jako jeden twór:  Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowie. Dyrektorem naczelnym tego giganta był Lech Jaroń, który wspomina, że najistotniejsi w połączeniu kopalń byli ludzie.

– Początkowo zadanie dotyczyło bardziej komunikacji niż technologii. Odbyliśmy dziesiątki spotkań z pracownikami. Najtrudniejsze były pierwsze rozmowy, na których pojawiało się najwięcej obaw – wspomina Lech Jaroń, honorowy gość benefisu Sierpolu –  Jednak ludzie szybko zaczęli dostrzegać pozytywy zmiany – dodaje.

Ten Jubileusz szczególnie cieszy – mówił Krzysztof Skóra, Prezes KGHM Polska Miedź –  Mimo trudnych warunków wydobycia, kopalnia Polkowice-Sieroszowice to nowoczesny i bardzo dobrze zorganizowany zakład osiągający wysokie wartości produkcyjne. Znakomite wyniki nie byłyby możliwe gdyby nie wiedza i kompetencje ludzi, którzy codziennie stawiają czoła wielu trudnościom i wyzwaniom. Rozwój projektu Głogów Głęboki – Przemysłowy, największego pod względem zasobów głębinowego projektu górnictwa miedziowego w Europie, pozwala z optymizmem patrzeć na potencjał Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice – dodał Prezes.

Dzisiaj Polkowice-Sieroszowice to najnowocześniejsza kopalnia KGHM, prowadząca prace w obrębie czterech złóż: „Polkowice”, „Radwanice Wschodnie”, „Sieroszowice” i części złoża „Głogów Głęboki – Przemysłowy” o łącznej powierzchni  175 kilometrów kwadratowych.  Eksploatacja odbywa się dzięki 9 szybom. Najmłodszy z nich, SW-4, któremu nadano imię Tadeusza Zastawnika jest obecnie w trakcie zbrojenia. Budowany jest jednocześnie szyb GG-1. Oba szyby otwierają przed kopalnią przyszłość jaką jest wydobycie poniżej poziomu 1200 m. Zasoby przemysłowe wykorzystywane przez tę kopalnię (wg stanu na 31.12.2015) wynoszą 409 milionów ton rudy miedzi. W złożu “Sieroszowice” występują też bogate pokłady soli kamiennej.

Eksploatacja w Polkowicach-Sieroszowicach wymaga stosowania systemów selektywnych. Występująca tu ruda łupkowa, bogata w kruszce miedzi i srebra posiada jednak zasadniczą wadę – jej miąższość  zwykle wynosi mniej niż pół metra.  Dlatego też do charakterystyki złoża został dopasowany park maszynowy – wozy wiertnicze, kotwiące i wozy strzelnicze, ładowarki, wozy odstawcze mają wysokość od 1,3 do 1,85 m. Trudne warunki klimatyczne panujące w kopalni wymagały uruchomienia nowoczesnej i wydajnej stacji klimatyzacji centralnej, która dostarcza chłód do kopalni.

Niespotykane  warunki eksploatacji i zastosowane rozwiązania pokazują ogromny potencjał innowacyjny załogi. Wiele rozwiązań stworzonych przez pracowników i stosowanych w KGHM jest unikalnych na skalę światową. Kopalnia dysponuje świetnie rozwiniętą siecią teleinformatyczną, która na bieżąco pozwala stosować coraz to nowsze technologie. Innowacyjne rozwiązania oparte na automatyce gwarantują bezpieczeństwo pracowników, którzy nie muszą przebywać z strefach zwiększonego zagrożenia.  Aktualna zdolność produkcyjna ZG Polkowice-Sieroszowice wynosi ok. 12 mln ton rudy rocznie. W 2015 roku kopalnia wydobyła ponad 201 tys. ton miedzi, prawie 234 tys. ton soli i ponad 390 tys. kg srebra. Perspektywy wydobycia na najbliższych kilkadziesiąt lat pozwalają stale rozwijać potencjał kopalni.

Największy Oddział KGHM obchodzi XX lat

Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice świętują jubileusz 20-lecia połączenia kopalni Polkowice z kopalnią Sieroszowice. Dzisiaj to największy Oddział KGHM zatrudniający około 4700 pracowników z ogromnymi perspektywami wydobywczymi na przyszłość.

Podczas uroczystego benefisu, który odbył się w Legnicy, spotkało się ponad 200 pracowników. Zakład Górniczy Polkowice rozpoczął wydobycie już w 1968 roku, Sieroszowice – 12 lat później. W połowie lat 90-tych zarząd KGHM zdecydował o połączeniu obu zakładów. Powodem były między innymi zmniejszające się zasoby Polkowic oraz nierozwinięta infrastruktura techniczna Sieroszowic. Połączenie miało rozwiązać te problemy i dawało perspektywę rozwoju w obszarze wydobywczym dla całego KGHM.

Od 1 stycznia 1996 roku obie kopalnie działały już jako jeden twór:  Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowie. Dyrektorem naczelnym tego giganta był Lech Jaroń, który wspomina, że najistotniejsi w połączeniu kopalń byli ludzie.

– Początkowo zadanie dotyczyło bardziej komunikacji niż technologii. Odbyliśmy dziesiątki spotkań z pracownikami. Najtrudniejsze były pierwsze rozmowy, na których pojawiało się najwięcej obaw – wspomina Lech Jaroń, honorowy gość benefisu Sierpolu –  Jednak ludzie szybko zaczęli dostrzegać pozytywy zmiany – dodaje.

Ten Jubileusz szczególnie cieszy – mówił Krzysztof Skóra, Prezes KGHM Polska Miedź –  Mimo trudnych warunków wydobycia, kopalnia Polkowice-Sieroszowice to nowoczesny i bardzo dobrze zorganizowany zakład osiągający wysokie wartości produkcyjne. Znakomite wyniki nie byłyby możliwe gdyby nie wiedza i kompetencje ludzi, którzy codziennie stawiają czoła wielu trudnościom i wyzwaniom. Rozwój projektu Głogów Głęboki – Przemysłowy, największego pod względem zasobów głębinowego projektu górnictwa miedziowego w Europie, pozwala z optymizmem patrzeć na potencjał Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice – dodał Prezes.

Dzisiaj Polkowice-Sieroszowice to najnowocześniejsza kopalnia KGHM, prowadząca prace w obrębie czterech złóż: „Polkowice”, „Radwanice Wschodnie”, „Sieroszowice” i części złoża „Głogów Głęboki – Przemysłowy” o łącznej powierzchni  175 kilometrów kwadratowych.  Eksploatacja odbywa się dzięki 9 szybom. Najmłodszy z nich, SW-4, któremu nadano imię Tadeusza Zastawnika jest obecnie w trakcie zbrojenia. Budowany jest jednocześnie szyb GG-1. Oba szyby otwierają przed kopalnią przyszłość jaką jest wydobycie poniżej poziomu 1200 m. Zasoby przemysłowe wykorzystywane przez tę kopalnię (wg stanu na 31.12.2015) wynoszą 409 milionów ton rudy miedzi. W złożu “Sieroszowice” występują też bogate pokłady soli kamiennej.

Eksploatacja w Polkowicach-Sieroszowicach wymaga stosowania systemów selektywnych. Występująca tu ruda łupkowa, bogata w kruszce miedzi i srebra posiada jednak zasadniczą wadę – jej miąższość  zwykle wynosi mniej niż pół metra.  Dlatego też do charakterystyki złoża został dopasowany park maszynowy – wozy wiertnicze, kotwiące i wozy strzelnicze, ładowarki, wozy odstawcze mają wysokość od 1,3 do 1,85 m. Trudne warunki klimatyczne panujące w kopalni wymagały uruchomienia nowoczesnej i wydajnej stacji klimatyzacji centralnej, która dostarcza chłód do kopalni.

Niespotykane  warunki eksploatacji i zastosowane rozwiązania pokazują ogromny potencjał innowacyjny załogi. Wiele rozwiązań stworzonych przez pracowników i stosowanych w KGHM jest unikalnych na skalę światową. Kopalnia dysponuje świetnie rozwiniętą siecią teleinformatyczną, która na bieżąco pozwala stosować coraz to nowsze technologie. Innowacyjne rozwiązania oparte na automatyce gwarantują bezpieczeństwo pracowników, którzy nie muszą przebywać z strefach zwiększonego zagrożenia.  Aktualna zdolność produkcyjna ZG Polkowice-Sieroszowice wynosi ok. 12 mln ton rudy rocznie. W 2015 roku kopalnia wydobyła ponad 201 tys. ton miedzi, prawie 234 tys. ton soli i ponad 390 tys. kg srebra. Perspektywy wydobycia na najbliższych kilkadziesiąt lat pozwalają stale rozwijać potencjał kopalni.

Scroll to top