Rozruch HMG I na ostatniej prostej

Z początkiem miesiąca października 2016 r. zostały uruchomione palniki gazowe pieca zawiesinowego, tym ‎samym rozpoczął się proces jego wygrzewania. Proces wygrzewania wymurowania pieca będzie trwał ok. 10 dni. Po jego zakończeniu nastąpi zabezpieczenie trzonu za pomocą ciekłego żużla oraz miedzi anodowej, a następnie podany zostanie koncentrat miedzi.

Głównym powodem zmiany rodzaju pieca są względy środowiskowe. Piece szybowe znacznie większą emisją szkodliwych gazów co wiąże się z kosztami. Zamiana technologii pozwoli nie tylko zmniejszyć emisje, ale i zaoszczędzić pieniądze.

op1_hmg

Uruchomienie pieca pozwoli na produkcję miedzi przez KGHM według najlepszych i optymalnych kosztowo dostępnych technologii w niemal 80%.

Rozruch HMG I na ostatniej prostej

Z początkiem miesiąca października 2016 r. zostały uruchomione palniki gazowe pieca zawiesinowego, tym ‎samym rozpoczął się proces jego wygrzewania. Proces wygrzewania wymurowania pieca będzie trwał ok. 10 dni. Po jego zakończeniu nastąpi zabezpieczenie trzonu za pomocą ciekłego żużla oraz miedzi anodowej, a następnie podany zostanie koncentrat miedzi.

Głównym powodem zmiany rodzaju pieca są względy środowiskowe. Piece szybowe znacznie większą emisją szkodliwych gazów co wiąże się z kosztami. Zamiana technologii pozwoli nie tylko zmniejszyć emisje, ale i zaoszczędzić pieniądze.

op1_hmg

Uruchomienie pieca pozwoli na produkcję miedzi przez KGHM według najlepszych i optymalnych kosztowo dostępnych technologii w niemal 80%.

Scroll to top