Rusza projekt Fundacji KGHM – Miedziana Szkoła Matematyczna

Fundacja KGHM Polska Miedź od kilku miesięcy przygotowuje się do uruchomienia projektu Miedziana Szkoła Matematyczna polegającego na organizacji zajęć dodatkowych z matematyki dla dzieci w szkołach podstawowych rejonu LGOM.

W najbliższych tygodniach zajęcia Miedzianej Szkoły Matematycznej rozpoczną się w osiemnastu szkołach położonych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatów polkowickiego, głogowskiego i lubińskiego. W każdej z takich szkół uruchomione zostaną dwie grupy – jedna dla dzieci z klas I-III i jedna dla dzieci z klas IV-VI, dla których przygotowano cykl ciekawych, pozalekcyjnych zajęć z matematyki.

Do grudnia 2016 r. zaplanowano łącznie 720 godzin lekcyjnych zajęć. We wszystkich szkołach objętych projektem weźmie w nich udział łącznie 432 dzieci. Każda ze szkół samodzielnie przygotowuje harmonogramy zajęć i decyduje o momencie ich rozpoczęcia.

Harmonogramy Miedzianej Szkoły Matematycznej są dostosowane do planów lekcji, planów dojazdu dzieci, a także do ogólnego cyklu życia konkretnej szkoły, aby uczniowie nie napotkali się na jakiekolwiek bariery, które mogłyby utrudnić im udział w projekcie.

Każdy z nauczycieli prowadzących zajęcia otrzymał od Fundacji komplet materiałów niezbędnych do zrealizowania programu – są to zarówno gotowe scenariusze, jak i wszelkiego rodzaju materiały dodatkowe w postaci kart pracy, szablonów, instrukcji itp.

W projekcie nie ma podziału na dzieci zdolne i te, które mają problemy z nauką dlatego każdy uczeń jest mile widziany. Scenariusze zostały napisane w taki sposób, aby umożliwić prowadzącemu pracę z uczniem zdolnym, zainteresowanym matematyką, ale także dać mu możliwość pracy z tymi, których chciałoby się zmotywować by poprawili swoje wyniki.

Dodatkowym wsparciem objęto nauczycieli przedmiotu oraz edukacji wczesnoszkolnej.
Z myślą o nich zostały przygotowane kursy ukierunkowane na nowoczesne metody nauczania matematyki. Przygotowano 36 miejsc na takich kursach obejmujących nawet do 100 godzin zajęć zarówno praktycznych, jak i teoretycznych. Wezmą w nich udział w pierwszej kolejności nauczyciele aktywnie uczestniczący w naszym projekcie.

Na każdego uczestnika zajęć w szkołach czekają już prezenty od Fundacji. Są to zestawy materiałów piśmienniczych i przyborów szkolnych. Wszystkie one zostały dobrane w taki sposób, aby mogły zostać wykorzystane w trakcie zajęć, ale także aby stanowiły po nich miłą pamiątkę.

W trakcie trwania zajęć prowadzona będzie Liga Zadaniowa, mająca na celu wyłonienie w każdej szkole i w każdej grupie trójki najaktywniejszych uczestników, ale także stałe zapewnienie motywacji do nauki i angażowania się w przebieg zajęć.

Dzieci, które w trakcie trwania Ligi zdobędą najwyższą liczbę punktów, zaprosimy na uroczyste podsumowanie projektu, jakie będzie miało miejsce w styczniu 2017 r.

Podczas podsumowania przeprowadzony zostanie drużynowy konkurs matematyczny, a dla trzech najlepszych drużyn przewidzieliśmy atrakcyjne
nagrody.

Rusza projekt Fundacji KGHM – Miedziana Szkoła Matematyczna

Fundacja KGHM Polska Miedź od kilku miesięcy przygotowuje się do uruchomienia projektu Miedziana Szkoła Matematyczna polegającego na organizacji zajęć dodatkowych z matematyki dla dzieci w szkołach podstawowych rejonu LGOM.

W najbliższych tygodniach zajęcia Miedzianej Szkoły Matematycznej rozpoczną się w osiemnastu szkołach położonych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatów polkowickiego, głogowskiego i lubińskiego. W każdej z takich szkół uruchomione zostaną dwie grupy – jedna dla dzieci z klas I-III i jedna dla dzieci z klas IV-VI, dla których przygotowano cykl ciekawych, pozalekcyjnych zajęć z matematyki.

Do grudnia 2016 r. zaplanowano łącznie 720 godzin lekcyjnych zajęć. We wszystkich szkołach objętych projektem weźmie w nich udział łącznie 432 dzieci. Każda ze szkół samodzielnie przygotowuje harmonogramy zajęć i decyduje o momencie ich rozpoczęcia.

Harmonogramy Miedzianej Szkoły Matematycznej są dostosowane do planów lekcji, planów dojazdu dzieci, a także do ogólnego cyklu życia konkretnej szkoły, aby uczniowie nie napotkali się na jakiekolwiek bariery, które mogłyby utrudnić im udział w projekcie.

Każdy z nauczycieli prowadzących zajęcia otrzymał od Fundacji komplet materiałów niezbędnych do zrealizowania programu – są to zarówno gotowe scenariusze, jak i wszelkiego rodzaju materiały dodatkowe w postaci kart pracy, szablonów, instrukcji itp.

W projekcie nie ma podziału na dzieci zdolne i te, które mają problemy z nauką dlatego każdy uczeń jest mile widziany. Scenariusze zostały napisane w taki sposób, aby umożliwić prowadzącemu pracę z uczniem zdolnym, zainteresowanym matematyką, ale także dać mu możliwość pracy z tymi, których chciałoby się zmotywować by poprawili swoje wyniki.

Dodatkowym wsparciem objęto nauczycieli przedmiotu oraz edukacji wczesnoszkolnej.
Z myślą o nich zostały przygotowane kursy ukierunkowane na nowoczesne metody nauczania matematyki. Przygotowano 36 miejsc na takich kursach obejmujących nawet do 100 godzin zajęć zarówno praktycznych, jak i teoretycznych. Wezmą w nich udział w pierwszej kolejności nauczyciele aktywnie uczestniczący w naszym projekcie.

Na każdego uczestnika zajęć w szkołach czekają już prezenty od Fundacji. Są to zestawy materiałów piśmienniczych i przyborów szkolnych. Wszystkie one zostały dobrane w taki sposób, aby mogły zostać wykorzystane w trakcie zajęć, ale także aby stanowiły po nich miłą pamiątkę.

W trakcie trwania zajęć prowadzona będzie Liga Zadaniowa, mająca na celu wyłonienie w każdej szkole i w każdej grupie trójki najaktywniejszych uczestników, ale także stałe zapewnienie motywacji do nauki i angażowania się w przebieg zajęć.

Dzieci, które w trakcie trwania Ligi zdobędą najwyższą liczbę punktów, zaprosimy na uroczyste podsumowanie projektu, jakie będzie miało miejsce w styczniu 2017 r.

Podczas podsumowania przeprowadzony zostanie drużynowy konkurs matematyczny, a dla trzech najlepszych drużyn przewidzieliśmy atrakcyjne
nagrody.

Scroll to top