KGHM przeznaczy 300 mln zł na dywidendę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 300 mln zł, co stanowi 1,5 zł na jedną akcję. Dniem nabycia praw do dywidendy będzie 15 lipca, a jej wypłata nastąpi w dwóch równych transzach 18 sierpnia i 17 listopada.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM Polska Miedź S.A. tj. 200 mln sztuk. Podjęta uchwała jest zgodna z rekomendacją zarządu spółki. Polityka dywidendowa spółki zakłada, że zarząd będzie rekomendował wysokość dywidendy na poziomie do jednej trzeciej jednostkowego wyniku finansowego netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym.

Dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego w części pochodzącej z zysku.

KGHM przeznaczy 300 mln zł na dywidendę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 300 mln zł, co stanowi 1,5 zł na jedną akcję. Dniem nabycia praw do dywidendy będzie 15 lipca, a jej wypłata nastąpi w dwóch równych transzach 18 sierpnia i 17 listopada.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM Polska Miedź S.A. tj. 200 mln sztuk. Podjęta uchwała jest zgodna z rekomendacją zarządu spółki. Polityka dywidendowa spółki zakłada, że zarząd będzie rekomendował wysokość dywidendy na poziomie do jednej trzeciej jednostkowego wyniku finansowego netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym.

Dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego w części pochodzącej z zysku.

Scroll to top