Zmiany we władzach UJW

W najbliższym czasie nastąpią zmiany na najważniejszych stanowiskach w Uczelni Jana Wyżykowskiego. Najistotniejsza dotyczy Rektora. Dr Włodzimierz Olszewski, dotychczasowy prorektor, zastąpi na tym stanowisku prof. zw. dr. hab. Mariana S. Wolańskiego.


Prof. Marian S. Wolański zrezygnował z pełnienia obowiązków ze względów zdrowotnych. Kadencję sprawował od 2010 r. Nadal natomiast będzie prowadził zajęcia ze studentami UJW. Funkcję rektora UJW będzie sprawował do 1 września 2016 r. Następnie zastąpi go dr W. Olszewski.

Zmiany nastąpiły również na stanowiskach Dziekana Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Zamiejscowego UJW w Lubinie. Wydziałem Zamiejscowym od 1 lipca kierował będzie dr Tadeusz Kierzyk. Obejmie tę funkcję po prof. dr. hab. Stanisławie A. Witkowskim.

Z kolei od 1 września fotel dziekana WNS po doc. dr. Arkadiuszu Z. Kotlińskim obejmie dr hab. Rafał Czachor. Funkcję dziekana Wydziału Nauk Technicznych będzie sprawował w dalszym ciągu prof. dr hab. inż. Stanisław Piesiak. Zarówno prof. Stanisław A. Witkowski, jak i doc. dr Arkadiusz Z. Kotliński pozostaną pracownikami naukowymi UJW.

– W imieniu całej społeczności akademickiej, dziękuję serdecznie obecnym panom dziekanom Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Zamiejscowego za sumienne sprawowanie powierzonych im obowiązków – mówi prof. Marian S. Wolański, rektor UJW.

Tags:  

Zmiany we władzach UJW

W najbliższym czasie nastąpią zmiany na najważniejszych stanowiskach w Uczelni Jana Wyżykowskiego. Najistotniejsza dotyczy Rektora. Dr Włodzimierz Olszewski, dotychczasowy prorektor, zastąpi na tym stanowisku prof. zw. dr. hab. Mariana S. Wolańskiego.


Prof. Marian S. Wolański zrezygnował z pełnienia obowiązków ze względów zdrowotnych. Kadencję sprawował od 2010 r. Nadal natomiast będzie prowadził zajęcia ze studentami UJW. Funkcję rektora UJW będzie sprawował do 1 września 2016 r. Następnie zastąpi go dr W. Olszewski.

Zmiany nastąpiły również na stanowiskach Dziekana Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Zamiejscowego UJW w Lubinie. Wydziałem Zamiejscowym od 1 lipca kierował będzie dr Tadeusz Kierzyk. Obejmie tę funkcję po prof. dr. hab. Stanisławie A. Witkowskim.

Z kolei od 1 września fotel dziekana WNS po doc. dr. Arkadiuszu Z. Kotlińskim obejmie dr hab. Rafał Czachor. Funkcję dziekana Wydziału Nauk Technicznych będzie sprawował w dalszym ciągu prof. dr hab. inż. Stanisław Piesiak. Zarówno prof. Stanisław A. Witkowski, jak i doc. dr Arkadiusz Z. Kotliński pozostaną pracownikami naukowymi UJW.

– W imieniu całej społeczności akademickiej, dziękuję serdecznie obecnym panom dziekanom Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Zamiejscowego za sumienne sprawowanie powierzonych im obowiązków – mówi prof. Marian S. Wolański, rektor UJW.

Scroll to top