Absolutorium dla burmistrza

Podczas poniedziałkowej (20.06) sesji radni Rady Miejskiej Polkowic udzielili burmistrzowi Polkowic, Wiesławowi Wabikowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015.

Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi głosowało 17 radnych. Jeden z nich – Wojciech Marciniak był przeciwko. Głosowanie nad absolutorium było najważniejszym punktem obrad 12. sesji Rady Miejskiej kadencji 2015-2018.

– Bardzo dziękuję w imieniu moich współpracowników, zarówno tych z Urzędu Gminy jak i wszystkich jednostek organizacyjnych, bo to absolutorium jest przede wszystkim dla nich. Bez ich trudnej, jakże wartościowej, codziennej pracy nie byłoby tych wszystkich pozytywnych efektów, które dostrzegają zarówno mieszkańcy, jak i radni – mówił burmistrz Wabik.

Zanim rozpoczęły się poniedziałkowe obrady miejscy rajcy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego niedawno radnego, Andrzeja Blocha. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej odbędą się w niedzielę, 7 sierpnia.

W trakcie poniedziałkowej sesji radni przegłosowali kilkanaście projektów uchwał. Między innymi w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Polkowice na rok 2016. Ponadto przyjęli sprawozdania realizacji Programu Współpracy Gminy Polkowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2015 rok oraz działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w roku 2015.

Poniedziałkowa sesja Rady Miejskiej była ostatnia przed wakacjami. Kolejna odbędzie się już w czasie dwumiesięcznego wypoczynku.

Absolutorium dla burmistrza

Podczas poniedziałkowej (20.06) sesji radni Rady Miejskiej Polkowic udzielili burmistrzowi Polkowic, Wiesławowi Wabikowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015.

Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi głosowało 17 radnych. Jeden z nich – Wojciech Marciniak był przeciwko. Głosowanie nad absolutorium było najważniejszym punktem obrad 12. sesji Rady Miejskiej kadencji 2015-2018.

– Bardzo dziękuję w imieniu moich współpracowników, zarówno tych z Urzędu Gminy jak i wszystkich jednostek organizacyjnych, bo to absolutorium jest przede wszystkim dla nich. Bez ich trudnej, jakże wartościowej, codziennej pracy nie byłoby tych wszystkich pozytywnych efektów, które dostrzegają zarówno mieszkańcy, jak i radni – mówił burmistrz Wabik.

Zanim rozpoczęły się poniedziałkowe obrady miejscy rajcy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego niedawno radnego, Andrzeja Blocha. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej odbędą się w niedzielę, 7 sierpnia.

W trakcie poniedziałkowej sesji radni przegłosowali kilkanaście projektów uchwał. Między innymi w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Polkowice na rok 2016. Ponadto przyjęli sprawozdania realizacji Programu Współpracy Gminy Polkowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2015 rok oraz działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w roku 2015.

Poniedziałkowa sesja Rady Miejskiej była ostatnia przed wakacjami. Kolejna odbędzie się już w czasie dwumiesięcznego wypoczynku.

Scroll to top