Spada bezrobocie

Niezłe, bo drugie miejsce na liście powiatów ziemskich o najniższej skali bezrobocia w województwie zajmuje powiat polkowicki ze wskaźnikiem zaledwie 6,0 procent na koniec kwietnia. Od dłuższego czasu powiat polkowicki może poszczycić się jedną z najniższych stóp bezrobocia w województwie dolnośląskim, jak i w kraju, wśród powiatów ziemskich. Warto zauważyć, że od początku minionego roku (styczeń 8,1%) w powiecie widoczna jest wyraźnie tendencja spadkowa. Najmniej zarejestrowanych jest osób młodych z wykształceniem wyższym. Największy spadek bezrobocia odnotowano wśród osób młodych z wykształceniem wyższym. Niestety mimo coraz lepszych wyników na 2 263 osób zarejestrowanych bezrobotnych, 1315 to kobiety. Tak dobrym wynikiem nie mogą poszczycić się sąsiednie samorządy – powiat głogowski ze wskaźnikiem bezrobocia 12,3%, lubiński z 6,5% legnicki z 14,7%, czy górowski 20,7%, a miasto grodzkie Legnica – 7,2 %.

Na Dolnym Śląsku bezrobocie wynosi 8,5%, a w kraju 9,5 %.

Spada bezrobocie

Niezłe, bo drugie miejsce na liście powiatów ziemskich o najniższej skali bezrobocia w województwie zajmuje powiat polkowicki ze wskaźnikiem zaledwie 6,0 procent na koniec kwietnia. Od dłuższego czasu powiat polkowicki może poszczycić się jedną z najniższych stóp bezrobocia w województwie dolnośląskim, jak i w kraju, wśród powiatów ziemskich. Warto zauważyć, że od początku minionego roku (styczeń 8,1%) w powiecie widoczna jest wyraźnie tendencja spadkowa. Najmniej zarejestrowanych jest osób młodych z wykształceniem wyższym. Największy spadek bezrobocia odnotowano wśród osób młodych z wykształceniem wyższym. Niestety mimo coraz lepszych wyników na 2 263 osób zarejestrowanych bezrobotnych, 1315 to kobiety. Tak dobrym wynikiem nie mogą poszczycić się sąsiednie samorządy – powiat głogowski ze wskaźnikiem bezrobocia 12,3%, lubiński z 6,5% legnicki z 14,7%, czy górowski 20,7%, a miasto grodzkie Legnica – 7,2 %.

Na Dolnym Śląsku bezrobocie wynosi 8,5%, a w kraju 9,5 %.

Scroll to top