Dziesiąta edycja konkursu z bezpieczeństwa

Reprezentacje 15 szkół podstawowych z terenu powiatu polkowickiego walczyły o atrakcyjne nagrody w ramach dziesiątej edycji konkursu „Z nami bezpieczniej” organizowanego przez Straż Miejską w Polkowicach.

Konkurs jest podsumowaniem całorocznych działań służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz placówek oświatowych z terenu powiatu w zakresie edukacji dzieci szkół podstawowych i pogłębienia ich wiedzy o bezpiecznych zachowaniach. W tym roku 15-osobowe zespoły walczyły w trzech kategoriach wiekowych – klasy IV, V i VI. Uczestnicy zmagali się z takimi konkurencjami jak – strażacki tor sprawnościowy, udzielanie pierwszej pomocy, tor rowerowy, strzelectwo laserowe, czy też jazda na trenażerze.

Jedną z elementów konkursu była też część teoretyczna, w której uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa oraz znajomości znaków drogowych. Każda konkurencja była punktowana, a o ostatecznej kolejności decydowała suma zdobytych punktów. Ostatecznie w kategorii klas czwartych pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Chocianowie, drugie Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie, a trzecie SP 2 z Polkowic. W kategorii klas piątych wygrał ZSP z Radwanic przed SP Parchów oraz SP Polkowice. Z kolei w gronie uczniów klas szóstych pierwsza lokata przypadła w udziale SP Grębocice, drugie miejsce zajęła reprezentacja SP2 z Polkowic, a trzecie SP Chocianów. Przyznano także nagrody w kategorii „Najlepsza szkoła w promowaniu bezpiecznych zachowań”. Tutaj zwyciężył ZSP z Radwanic przed SP 2 Polkowice oraz SP Chocianów.

Tradycyjnie przez cały czas trwania konkursu czas uczestnikom oraz ich kibicom, którzy zagrzewali do boju, umilały maskotki polkowickich służb mundurowych – inspektor Kruk, komisarz Lew i strażak Żarek.

Dzięki takim inicjatywom jak konkurs „Z nami bezpieczniej” rośnie wiedza młodych ludzi na temat zasad bezpieczeństwa, a to jest bardzo ważne w kontekście ogólnie pojętego bezpieczeństwa codziennego życia.

Dziesiąta edycja konkursu z bezpieczeństwa

Reprezentacje 15 szkół podstawowych z terenu powiatu polkowickiego walczyły o atrakcyjne nagrody w ramach dziesiątej edycji konkursu „Z nami bezpieczniej” organizowanego przez Straż Miejską w Polkowicach.

Konkurs jest podsumowaniem całorocznych działań służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz placówek oświatowych z terenu powiatu w zakresie edukacji dzieci szkół podstawowych i pogłębienia ich wiedzy o bezpiecznych zachowaniach. W tym roku 15-osobowe zespoły walczyły w trzech kategoriach wiekowych – klasy IV, V i VI. Uczestnicy zmagali się z takimi konkurencjami jak – strażacki tor sprawnościowy, udzielanie pierwszej pomocy, tor rowerowy, strzelectwo laserowe, czy też jazda na trenażerze.

Jedną z elementów konkursu była też część teoretyczna, w której uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa oraz znajomości znaków drogowych. Każda konkurencja była punktowana, a o ostatecznej kolejności decydowała suma zdobytych punktów. Ostatecznie w kategorii klas czwartych pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Chocianowie, drugie Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie, a trzecie SP 2 z Polkowic. W kategorii klas piątych wygrał ZSP z Radwanic przed SP Parchów oraz SP Polkowice. Z kolei w gronie uczniów klas szóstych pierwsza lokata przypadła w udziale SP Grębocice, drugie miejsce zajęła reprezentacja SP2 z Polkowic, a trzecie SP Chocianów. Przyznano także nagrody w kategorii „Najlepsza szkoła w promowaniu bezpiecznych zachowań”. Tutaj zwyciężył ZSP z Radwanic przed SP 2 Polkowice oraz SP Chocianów.

Tradycyjnie przez cały czas trwania konkursu czas uczestnikom oraz ich kibicom, którzy zagrzewali do boju, umilały maskotki polkowickich służb mundurowych – inspektor Kruk, komisarz Lew i strażak Żarek.

Dzięki takim inicjatywom jak konkurs „Z nami bezpieczniej” rośnie wiedza młodych ludzi na temat zasad bezpieczeństwa, a to jest bardzo ważne w kontekście ogólnie pojętego bezpieczeństwa codziennego życia.

Scroll to top