Ułatwienia komunikacyjne na osiedlu Krupińskiego

Już wkrótce w układzie komunikacyjnym osiedla Krupińskiego zajdą drobne zmiany, które znacząco wpłyną na poprawę komfortu. Propozycje przedstawione przez burmistrza Wiesława Wabika spotkały się z akceptacja mieszkańców ulic Ratowników i Górników.

W spotkaniu, które odbyło się w małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 wzięło udział wielu mieszkańców ulic Ratowników i Górników, którzy są najbardziej zainteresowani przebiegiem nowego ciągu komunikacyjnego. Koncepcję będącą efektem rozmów z mieszkańcami, a także analizy funkcjonowania dotychczasowego ruchu pojazdów oraz pieszych w rejonie ulic Górników i Ratowników przedstawił mieszkańcom burmistrz Wiesław Wabik. W spotkaniu uczestniczyli także radni Rady Miejskiej z terenu osiedla.

– Wstępny projekt zakłada przebudowę parkingu, który znajduje się pomiędzy ulicą Ratowników 1-3 oraz 4-6 a także dojazdu do ulicy Górników. Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa zarówno uczestników ruchu drogowego jak i pieszych. Dziś sytuacja wygląda tak, że droga dojazdowa do ulicy Górników przebiega tuż przed blokami. Koncepcja zakłada likwidację zjazdu od ulicy Lipowej w ulicę Ratowników. Tam będą mogły poruszać się tylko pojazdy należące do służb komunalnych. Zjazd będzie natomiast od strony ulicy Kominka. Odcinek od wjazdu do sklepu osiedlowego Lewiatan będzie dwukierunkowy. Dzięki temu osoby przywożące dzieci do przedszkola nie będą musiały wyjeżdżając jechać wzdłuż jednokierunkowej ulicy Górników w stronę Szkoły Podstawowej Nr 2. To niewielka poprawka układu komunikacyjnego, ale wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa i komfort – mówił podczas spotkania burmistrz Wabik.

Argumenty gospodarza miasta spotkały się ze zrozumieniem i akceptacja mieszkańców obecnych na spotkaniu.

– To dobry pomysł. Jego realizacja wpłynie na rozładowanie ruchu, zwłaszcza w godzinach porannych i popołudniowych, kiedy rodzice dowożą i odwożą swoje dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 5. Będzie bezpieczniej i wygodniej. Moim zdaniem pomysł jest bardzo dobry – mówi jeden z mieszkańców ulicy Górników.

– Projekt mamy już gotowy, jest akceptacja mieszkańców. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy rozpocząć realizację inwestycji – kończy burmistrz Wabik.

Ułatwienia komunikacyjne na osiedlu Krupińskiego

Już wkrótce w układzie komunikacyjnym osiedla Krupińskiego zajdą drobne zmiany, które znacząco wpłyną na poprawę komfortu. Propozycje przedstawione przez burmistrza Wiesława Wabika spotkały się z akceptacja mieszkańców ulic Ratowników i Górników.

W spotkaniu, które odbyło się w małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 wzięło udział wielu mieszkańców ulic Ratowników i Górników, którzy są najbardziej zainteresowani przebiegiem nowego ciągu komunikacyjnego. Koncepcję będącą efektem rozmów z mieszkańcami, a także analizy funkcjonowania dotychczasowego ruchu pojazdów oraz pieszych w rejonie ulic Górników i Ratowników przedstawił mieszkańcom burmistrz Wiesław Wabik. W spotkaniu uczestniczyli także radni Rady Miejskiej z terenu osiedla.

– Wstępny projekt zakłada przebudowę parkingu, który znajduje się pomiędzy ulicą Ratowników 1-3 oraz 4-6 a także dojazdu do ulicy Górników. Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa zarówno uczestników ruchu drogowego jak i pieszych. Dziś sytuacja wygląda tak, że droga dojazdowa do ulicy Górników przebiega tuż przed blokami. Koncepcja zakłada likwidację zjazdu od ulicy Lipowej w ulicę Ratowników. Tam będą mogły poruszać się tylko pojazdy należące do służb komunalnych. Zjazd będzie natomiast od strony ulicy Kominka. Odcinek od wjazdu do sklepu osiedlowego Lewiatan będzie dwukierunkowy. Dzięki temu osoby przywożące dzieci do przedszkola nie będą musiały wyjeżdżając jechać wzdłuż jednokierunkowej ulicy Górników w stronę Szkoły Podstawowej Nr 2. To niewielka poprawka układu komunikacyjnego, ale wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa i komfort – mówił podczas spotkania burmistrz Wabik.

Argumenty gospodarza miasta spotkały się ze zrozumieniem i akceptacja mieszkańców obecnych na spotkaniu.

– To dobry pomysł. Jego realizacja wpłynie na rozładowanie ruchu, zwłaszcza w godzinach porannych i popołudniowych, kiedy rodzice dowożą i odwożą swoje dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 5. Będzie bezpieczniej i wygodniej. Moim zdaniem pomysł jest bardzo dobry – mówi jeden z mieszkańców ulicy Górników.

– Projekt mamy już gotowy, jest akceptacja mieszkańców. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy rozpocząć realizację inwestycji – kończy burmistrz Wabik.

Scroll to top