Kompleksowa rehabilitacja onkologiczna dostępna w naszym regionie.

Dzięki zaangażowaniu lekarzy z ‘Miedziowego Centrum Zdrowia’ S.A. pacjenci sanatorium ‘Zameczek’ w Kudowie Zdroju otrzymują kompleksową rehabilitację onkologiczną.

Choroby nowotworowe, obok chorób układu krążenia, są najczęstszą przyczyną niepełnosprawności (to m.in. uboczny skutek leczenia choroby). Szacuje się, że utrata zdolności dla pracy, zmniejszenie wydajności i przedwczesne zgony stanowią ponad 60% kosztów związanych z nowotworami (w krajach UE to 124 mld euro rocznie).

W Polsce dopiero podjęto prace nad projektem systemu i standardami rehabilitacji onkologicznej. Integralną jej częścią ma być etap leczenia sanatoryjnego. I takie właśnie działania prekursorskie podjęli lekarze Miedziowego Centrum Zdrowia. Pomysł zrodził się parę lat temu. Polska Grupa Uzdrowisk – KGHM TFI wraz z lekarzami Miedziowego Centrum Zdrowia uruchomiły ośrodek w Kudowie ponad rok temu. Pacjenci otrzymują kompleksową opiekę, jednak, niestety, wciąż na zasadach komercyjnych.

Ta inicjatywa wyprzedza działania rządowe i , zdaniem prof. dr hab. Piotra Majchera, Przewodniczącego Zespołu Rehabilitacji Onkologicznej Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministrze Zdrowia, pomoże w wypracowaniu potrzebnych zmian legislacyjnych. Przede wszystkim wprowadzi możliwość finansowania przez NSZ świadczeń rehabilitacji onkologicznej w warunkach sanatoryjnych. Profesor liczy także na ścisłą współpracę przy opracowaniu i wdrażaniu systemu w Polsce.

Kompleksowa rehabilitacja onkologiczna dostępna w naszym regionie.

Dzięki zaangażowaniu lekarzy z ‘Miedziowego Centrum Zdrowia’ S.A. pacjenci sanatorium ‘Zameczek’ w Kudowie Zdroju otrzymują kompleksową rehabilitację onkologiczną.

Choroby nowotworowe, obok chorób układu krążenia, są najczęstszą przyczyną niepełnosprawności (to m.in. uboczny skutek leczenia choroby). Szacuje się, że utrata zdolności dla pracy, zmniejszenie wydajności i przedwczesne zgony stanowią ponad 60% kosztów związanych z nowotworami (w krajach UE to 124 mld euro rocznie).

W Polsce dopiero podjęto prace nad projektem systemu i standardami rehabilitacji onkologicznej. Integralną jej częścią ma być etap leczenia sanatoryjnego. I takie właśnie działania prekursorskie podjęli lekarze Miedziowego Centrum Zdrowia. Pomysł zrodził się parę lat temu. Polska Grupa Uzdrowisk – KGHM TFI wraz z lekarzami Miedziowego Centrum Zdrowia uruchomiły ośrodek w Kudowie ponad rok temu. Pacjenci otrzymują kompleksową opiekę, jednak, niestety, wciąż na zasadach komercyjnych.

Ta inicjatywa wyprzedza działania rządowe i , zdaniem prof. dr hab. Piotra Majchera, Przewodniczącego Zespołu Rehabilitacji Onkologicznej Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministrze Zdrowia, pomoże w wypracowaniu potrzebnych zmian legislacyjnych. Przede wszystkim wprowadzi możliwość finansowania przez NSZ świadczeń rehabilitacji onkologicznej w warunkach sanatoryjnych. Profesor liczy także na ścisłą współpracę przy opracowaniu i wdrażaniu systemu w Polsce.

Scroll to top