Będą światła na skrzyżowaniu śmierci

Rozpoczęła się budowa sygnalizacji świetlnej na najniebezpieczniejszej krzyżówce w powiecie polkowickim. Cieszące się złą sławą skrzyżowanie krajowej „dwunastki” z „trójką” niebawem doczeka się ograniczenia prędkości i sygnalizacji, która ma zmniejszyć liczbę tragicznych zdarzeń…

O wybudowanie sygnalizacji świetlnej zabiegało Starostwo Powiatowe w Polkowicach oraz gmina Radwanice. – Przez wiele lat wnioskowaliśmy do GDDKiA, aby wprowadzili dodatkowe ograniczenia prędkości i sygnalizacje świetlną. Tu należą się podziękowania pani poseł Ewy Drozd, która wsparła nas w tych staraniach – powiedział Marek Tramś, Starosta Polkowicki.

Skrzyżowanie dróg, które znajduje się na terenie miejscowości Kłobuczyn, owiane jest złą sławą z powodu liczby wypadków drogowych. Mimo, że obie drogi krajowe krzyżują się tam pod kątem prostym, a widoczność w obie strony nie jest najgorsza, miejsce to nosi miano skrzyżowania śmierci.

Zabiegi powiatu i gminy Radwanice pomogły wymusić na Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad istotne zmiany. Oprócz sygnalizacji świetlnej, w obrębie skrzyżowania zostanie wymieniona nawierzchnia oraz zainstalowane będzie oświetlenie wszystkich wlotów na skrzyżowanie. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Z uwagi na roboty drogowe apeluje się do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

REKLAMA———————————-

 

Będą światła na skrzyżowaniu śmierci

Rozpoczęła się budowa sygnalizacji świetlnej na najniebezpieczniejszej krzyżówce w powiecie polkowickim. Cieszące się złą sławą skrzyżowanie krajowej „dwunastki” z „trójką” niebawem doczeka się ograniczenia prędkości i sygnalizacji, która ma zmniejszyć liczbę tragicznych zdarzeń…

O wybudowanie sygnalizacji świetlnej zabiegało Starostwo Powiatowe w Polkowicach oraz gmina Radwanice. – Przez wiele lat wnioskowaliśmy do GDDKiA, aby wprowadzili dodatkowe ograniczenia prędkości i sygnalizacje świetlną. Tu należą się podziękowania pani poseł Ewy Drozd, która wsparła nas w tych staraniach – powiedział Marek Tramś, Starosta Polkowicki.

Skrzyżowanie dróg, które znajduje się na terenie miejscowości Kłobuczyn, owiane jest złą sławą z powodu liczby wypadków drogowych. Mimo, że obie drogi krajowe krzyżują się tam pod kątem prostym, a widoczność w obie strony nie jest najgorsza, miejsce to nosi miano skrzyżowania śmierci.

Zabiegi powiatu i gminy Radwanice pomogły wymusić na Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad istotne zmiany. Oprócz sygnalizacji świetlnej, w obrębie skrzyżowania zostanie wymieniona nawierzchnia oraz zainstalowane będzie oświetlenie wszystkich wlotów na skrzyżowanie. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Z uwagi na roboty drogowe apeluje się do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

REKLAMA———————————-

 

Scroll to top